double arrow

ВАРІАНТ 27


Теоретичні питання

1. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

2. Зовнішньоекономічна політика України

Тести

1. Які бувають ставки мита?

1. Преференційні, пільгові, повні.

2. Часткові, повні.

3. Преференційні, повні, часткові.

4. Часткові, пільгові, повні.

2. Як розподіляється мито за способом нарахування?

1. Адвалорне, специфічне, комбіноване, змішане.

2. Внутрішнє та зовнішнє.

3. Пряме та непряме.

4. Пряме, внутрішнє, адвалорне.

3. Визначте вид мита, що нараховується у % до митної вартості товарів:


1. Адвалорне.

2. Специфічне.

3. Комбіноване.

4. Змішане.


4. Мито — це:

1. Податок, який сплачується за товари, які перетинають митний кордон України.

2. Податок, що сплачується за товари чи предмети, які імпортують в Україну.

3. Податок, який сплачується за підакцизні товари.

5. На які з перерахованих товарів існує пільга 50 % від суми мита?

1. Дитячі товари.

2. Майно, що вноситься до рахунку внеску іноземного інвестора у статутний фонд спільного підприємства.

3. Товари в межах товарних груп 1—24.

6. Який вид мита застосовується як запобіжний захід щодо учасників ЗЕД, які порушують, загальнодержавні інтереси?
1. Спеціальне мито.

2. Антидемпінгове мито.

3. Компенсаційне мито.

4. Специфічне мито.

7. Експортне мито — це:

1. Податки, які включають до ціни реалізації.

2. Податки, які сплачуються з прибутку.

3. Податки, які відносяться на витрати виробництва.

8. Імпортне мито — це:

1. Податки, які відносяться на витрати виробництва

2. Податки, які включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника.

3. Податки, які сплачують з прибутку.

9. За походженням розрізняють такі види мита:

1. Автономне, конвенційне.

2. Постійне, змінне.

3. Адвалорне, специфічне, комбіноване.

10. За напрямом руху мито класифікується як:

1. Адвалорне, специфічне, комбіноване.

2. Експортне, імпортне, транзитне.

3. Антидемпінгове, компенсаційне, сезонне.

Задача

Розрахуйте імпортну квоту країни в ВВП, якщо її річний обсяг ВНП склав 496 млрд. дол., експорт - 108 млрд. дол.,імпорт - 114 млрд. дол.


ВАРІАНТ 28

Теоретичні питання

1. Принципи аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

2. Митний кодекс України

Тести

1. Назвіть документ, який уперше на території України зафіксував поняття "мито":

1. Договір Любечського з'їзду князів.

2. Договір князя Олега про безмитну торгівлю з Візантією.

3. Договір козаків з турецьким султаном.

2. Евекта— це:

1. Мито, яке сплачувалось при вивезенні товарів у період гетьманщини.

2. 30 % ввізний податок.

3. Єдина ставка внутрішнього мита в Російській імперії.

3. Індукта— це:

1. Мито, яке сплачувалось при ввезенні товарів в період гетьманщини.2. Ставка мита, яка нараховувалась у Київській Русі.

3. Внутрішнє мито, яке сплачувалось у Російській імперії.

4. На території України вперше митний режим порто-франко почав діяти:

1. В Одесі.

2. У Києві.

3. У Миколаєві.

5. Який принцип митного оподаткування товарів було прийнято на Любечському з "їзді 1097р.:

1. Кожен з князів затверджував власну систему оподаткування.

2. Було прийнято єдину ставку мита.

3. Мито було орієнтоване на митну систему сусідніх країн.

6. У чому суть "Покровительського митного тарифу":

1. Товари, які ввозились іноземними купцями, оподатковувались митом, а власні товари вивозились без оподаткування.

2. Товари, які вивозились російськими купцями, оподатковувались митом, а іноземні товари ввозились без оподаткування.

3. Товари, які ввозились і вивозились, не оподатковувались митом.

7. Митна політика Російської імперії на початку другої половини XIX ст. базувалася на:

1. Політиці автаркії.

2. Політиці вільної торгівлі.

3. Політиці протекціонізму.

8. З якого часу на території України почалося формування митної системи:

1.3 часів Київської Русі.

2. З появою скіфської держави.

3. За часів Козацької держави.

9. Назвіть основні місця збирання мита запорозькими козаками з поляків у XVII столітті:

1. Умань, Корсунь, Лисянка.

2. Січ, Перекоп, Кафа.

3. Стародуб, Миргород, Хорол.

10. Назвіть рік руйнації митної системи України, тобто скасування митних податків у вигляді індукти та евекти:
1.1754.

2. 1714.

3. 1724


Задача

Розрахуйте експортну квоту країни в ВВП, якщо її річний обсяг ВНП составил 698 млрд. дол., експорт - 111 млрд. дол., імпорт - 93млрд. дол.
Сейчас читают про: