double arrow

На програму курсу за вибором


“Комунікативна граматика”

Програма “Комунікативна граматика” вчителів Позднякової Л.В., Ареф’євої В.Г., Шевельової Т.А., Мишанської Л.Л. відповідає завданням розвитку, навчання та виховання підростаючого покоління, спрямована на формування життєвих компетентностей. Мета та завдання програми відповідають її змісту та прогнозованим результатам.

Складність та обсяг матеріалу відповідають можливостям його застосування учнями певної вікової групи на належному рівні та за встановлений час.

Автори програми дотримувались принципу науковості, відповідності її змісту сучасному розвитку науки, зв’язку раніше вивченого матеріалу з наступним навчальним матеріалом у змісті програми, умотивованості поділу навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність зв’язків між ними, цілісність викладу матеріалу, а також відповідності визначених форм та методів організації навчально-виховного процесу необхідності впровадження інноваційних технологій навчання.

Методист ММК А. І. Трещова
Сейчас читают про: