double arrow

Тема №16. Тактика пред’явлення для впізнання


Практичне заняття №1:Тактика пред’явлення для впізнання

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення пред’явлення для впізнання..

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Пред`явлення для впізнання як засіб одержання доказів. Його види.

2. Підготовка до пред`явлення для впізнання.

3. Тактичні особливості і правила пред`явлення для впізнання людини.

4. Правила пред`явлення для впізнання предметів.


Сейчас читают про: