double arrow

Іменні або персональні стипендії навчального закладу, ординарні (звичайні) академічні стипендії учнів, студентів, курсантів вищого навчального закладу


Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічної та соціальної стипендії учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються пільги при призначенні стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

12. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

Учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі коли успішність становить за результатами семестрового контролю 10 - 12 балів з кожного предмета або середній бал успішності дорівнює п'яти (відповідно за дванадцяти- та п'ятибальною шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з абзацом першим цього пункту, збільшується на:

40 гривень - для учнів;

50 гривень - для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра;

60 гривень - для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.

Учням і студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним на:

для учнів - 40 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 50 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 60 гривень.

За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам вищого навчального закладу за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною на гривень:

для учнів - 65;

для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 85;

для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 85.

Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Контрольні запитання

1. Визначення сутності заробітної плати в бюджетних установах.

2. Назвіть основні особливості використання праці в бюджетній сфері.

3. За рахунок чого визначається кількість працівників бюджети установ?

4. Форми та системи оплати праці в бюджетних установах.

5. Облік нарахування заробітної плати робітникам установ, утримуються за

рахунок коштів державного бюджету, із місцевих бюджетів.

6. Види утримань із заробітної плати робітникам, їхній розмірі відображен-

ня на рахунках бухгалтерського обліку.

7. Визначення економічної сутності стипендії та її облік.

8. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків із соціального страхування.


Сейчас читают про: