double arrow

Типи даних


У комірки можна вводити два типи даних - константи і формули. Константи розділяються на три категорії: числові, текстові, значення дати і часу. Числові значення можуть містити тільки цифри від 0…9 і спеціальні символи +, -, Е, е, (),., $, %, /. Текстові дані можуть містити будь-які символи.

Введення чисел і тексту

Для введення даних в комірку необхідно поставити маркер на відповідній комірці і ввести з клавіатури необхідну інформацію. При цьому дані, що вводяться, автоматично відображаються в рядку формул. Для зберігання в комірці введених даних натиснути клавішу Enter або будь-яку клавішу керування курсором. При цьому дані фіксуються в комірці і постійно в ній зберігаються.

Спеціальні символи при використанні числових даних:

· якщо введення починається зі знака « - », то число вважається негативним;

· символ Е и е використовується при застосуванні чисел у експоненціальній формі. Наприклад: 5Е(-8) = 0,00000005;

· якщо введення починається зі знака « $ », те введене значення приймає грошовий формат;

· якщо введення закінчити знаком « % », то введене значення приймає відсотковий формат;

· якщо при введенні використовувати символ « / » і почати введення з прогалини або 0, введені дані будуть відображатися як простий дріб.

Особливості введення тексту

· Текст, що не може бути відображений в одній комірці, виводиться, перекриваючи сусідні комірки. При введенні тексту в сусідню комірку, що перекривається, довгий текст обрізається. При цьому текст в комірці зберігається і виводиться цілком у рядку формул.

· Довгий текст в комірці можна побачити, якщо розширити ширину стовпчика, клацнувши двічі мишею по його правій межі.

· Перенос тексту на другій рядок в межах комірці можна включити Þ Формат Þ Ячейка Þ Выравнивание Þ встановити прапорець Переносить по словам.

Автоматизація введення даних

Автозаміна

При введенні тексту слово або вираз, які часто використовуються, можна вставляти, за допомогою автозаміни: при введенні визначеної комбінації символів після натискання клавіші Пробіл, вводиться необхідне слово, вираз.

Створення елементів авто заміни

1. Сервис  Автозамена.

2. У полі Заменять: ввести комбінацію символів автозаміни.

3. У полі На: ввести, на що замінити зазначену вище комбінацію символів.

4. Кнопка Добавить.

ОК .

Видалення непотрібної комбінації символів

1. Сервис Þ Автозамена.

2. У вікні вибрати комбінацію символів що видаляються.

3. Удалить.

ОК .


Сейчас читают про: