double arrow

Практичне заняття №10


Тема : Хеджування

Мета заняття:

- закріпити теоретичний матеріал щодо концепції хеджування;

- усвідомити мотивацію участі у хеджуванні різних учасників ринку;

- засвоїти механізм хеджування;

- визначити переваги та недоліки хеджування;

- одержати практичні навички визначення результату хеджування.

Питання для обговорення:

1. Етапи угоди хеджування.

2. Базисний ризик у хеджуванні.

3. Основні чинники, що впливають на базис сільськогосподарських товарів.

Література: 4,5,6,7,8,10,12,13,18,19.

Хеджування - використання ф’ючерсного ринку для зниження цінового ризику на фізичному ринку за допомогою фіксування цін майбутніх угод на фізичному ринку.

За технікою виконання операцій розрізняють два види хеджування:

- короткий хедж – продаж ф’ючерсних контрактів;

- довгий хедж – покупка ф’ючерсних контрактів.

Різниця між наявною ціною реального товару у конкретному місці і ф’ючерсною ціною на цей товар називається базисом.

Розрізняють базис позитивний, від’ємний і нульовий. Якщо ціна спотового ринку перевищує ф’ючерсну ціну – базис позитивний. Наприклад, у червні ціна місцевого наявного ринку на кукурудзу дорівнює 1,9 у.о./ буш, а липнева ф’ючерсна ціна – 1,8 у.о./ буш. Це означає, що базис позитивний і становить 0,1 у.о.( відображається як +0,1 до липня). Базис від’ємний, якщо наявна ціна нижча від ф’ючерсної. У січні ціна місцевого наявного ринку на кукурудзу становить 1,7 у.о./буш, а ціна березневого фючерсу – 1,9 у.о./ буш. Наявна ціна нижча за ф’ючерсну, отже, березневий базис від’ємний і становить 0,2 у.о. (-0,2 до березня). Якщо наявна ціна збігається з ф’ючерсною - базис нульовий.

Більш сприятливий базис створюється за рахунок вищої наявної ціни. І навпаки, несприятливий базис випливає із нижчої (слабшої) ціни.

Базис посилюється, коли наявна ціна збільшується відносно ф’ючерсної ціни упродовж певного періоду.

Базис послаблюється, коли наявна ціна знижується щодо ф’ючерсної ціни упродовж певного періоду і стає менш сталою, ніж ф’ючерсна.

Хеджер, що використовує довге хеджування, прагне послаблення базису, тоді як хеджер, що здійснює коротке хеджування , прагне посилення базису. Це ілюструється так:

  Довге хеджування Коротке хеджування
Базис послаблюється Базисний дохід Базисний збиток
Базис послаблюється Базисний збиток Базисний дохід

Завдання для практичної роботи


Сейчас читают про: