double arrow

Завдання № 2. Замалюйте схему класифікації мінливості та поясніть її.


Замалюйте схему класифікації мінливості та поясніть її.


Тест №1

Який вид мінливості не змінює генотип організму?

1. Рекомбінація.

2. мутація.

3. Варіація.

4. Морфологія.

Тест №2

Як називаються мутації, які можуть бути багаторазовими?

  1. Випадкові.
  2. Невизначенні.
  3. Стійкі.
  4. Ті, які повторюються.

Тест №3

Як називаються мутації, які знижують життєздатність?

1. Сублетальні.

2. Летальні.

3. Невизначенні.

4. Генеративні.

5. Соматичні.

Тест №4

Як називаються мутації, пов’язані зі змінами:

А. Кількості наборів хромосом.

Б. Складу хромосом.

В. Визначених генів (послідовності нуклеотидів).

Г. Хромосом в статевих клітинах.

Д. Хромосом в нестатевих клітинах.

1. Генеративні.

2. Соматичні.

3.Генетичні.

4.Геном ні.

5. Хромосомні перебудови


Сейчас читают про: