double arrow

Завдання № 2. Вибрати в F2 розщеплення, яке відбувається у випадку повного зчеплення і у випадку кросинговеру:


Вибрати в F2 розщеплення, яке відбувається у випадку повного зчеплення і у випадку кросинговеру:

Р АВ х аb

= =

АВ аb

F1 АВ х аb

= =

аb аb

F2 АВ аb АВ аb Аb аВ

= = = = = =

аb аb аb аb аb аb

а) ________________________________________________.

б) _______________________________________________.

Завдання №3

Тест № 1

Які методи дослідження найчастіше застосовуються при скла­данні хромосомних карт піддослідних тварин?

1. Цитогенетичний.

2. Популяційно-статистичний.

3. Гібридизація соматичних клітин.

4. Гібридологічний.

Тест № 2

Скільки відсотків гамет Аb утворюється організмом з генотипом АаВb при неповному зчепленні генів А і В і відстані між генами, рівній 10 морганідам?

1. 100%.

2. 50%.

3. 25%.

4. 5%.

Тест № 3

Від чого залежить число кросоверного потомства?

1. Від відстані між алельними генами.

2. Від відстані між генами у різних групах зчеплення.

3. Від відстані між генами, які знаходяться в одній групі зчеплення.

Тест № 4

Що таке морганіда?

1. Метрична одиниця вимірювання відстані між генами.

2. Одиниця відстані між алельними генами.

3. Одиниця відстані між генами в групі зчеплення, яка відповідає такій відстані, на якій кросинговер відбувається в 1% випадків.

Тест № 5

Скільки типів гамет утворює організм з генотипом АаВb при неповному зчеплені генів А і В? Яке співвідношення різних типів гамет, якщо відстань між генами 10 морганід?

1. Один тип гамет.

2. Два типи гамет.

3. Чотири типи гамет порівну.

4. Чотири типи гамет у різних кількостях.

Тест № 6

Скільки типів гамет і в якому відсотковому співвідношенні утво­рить організм з наступним генотипом Aa Bb dd якщо відстань між генами В і d дорівнює 10 морганід?

1. Два типи порівну.

2. Вісім типів порівну.

3. Вісім типів: 4 типи - кросоверні по 2,5%; 4 типи - некросоверні по 22,5%.

4. Чотири типи порівну.

5. Чотири типи: 2 типи - кросоверні по 5%; 2 типи - некросоверні по 45%.


Сейчас читают про: