double arrow

Назвіть охарактеризуйте прийоми лікувального масажу


1.Позитивний вплив систематичних адекватних фізичних тренувань проявляється:

1 зменшенням вмісту гемоглобінe і еритроцитів в крові ;

2.збільшенням їх вмісту в крові;

3.зменшенням об’єму циркулюючої плазми;.

2.Хронічна глобальна гіпокінезія травмованого хворого призводить:

1.збільшення кальцію в кістках;

2.декальцинації кісток;

3.стимуляції синтезу білку в м язах;

3. Прискорення виведення наркотичної речовини використаними засобами ФР в ранньому післяопераційному періоді здійснюється за рахунок:

1. компенсуючої лікувальної дії засобів ФР;

2.відновлюйочої лікувальної дії засобів ФР;

3.стимулюйочії лікувальної дії засобів ФР;

4.В лікуванні хворих терапевтичного профілю виділяють :

1ввідний, гострий лікувальний період;

2.віддалений післяопераційний;

3.імобілізаційний лікувальний період;

5.До засобів лікувальної фізкультури відносяться:

1.прапцетерапія;

2.ідеомоторні фізичні вправи;

3.велотренування;

6.При застосуванні засобів ФР використовуються фізичні вправи в формі:

1динамічних фізичних вправ;

2.ігрових фізичних вправ;

3. лікувальної гімнастики;

7.При використанні засобів ФР фізичні вправи дозуються:

1.за за режимом м’язового скорочення;

2.за ознакою активності;

3.за величиною інтенсивності навантаження;

8.Масажний прийом поверхневого прогладжування призводить до:

1.Збудження нервових процесів

2.гальмування нервових процесів;

3.збільшення тонусу масуючи м’язів;

Груповий метод проведення занять фізичними вправами використовується з хворими

1.яким призначений ліжковий руховий режим;

2. дітям першого року життя;

3.яким призначений вільний руховий режим

10.При гострому інфаркті міокарду розширення рухового режиму контролюється:

1. лише анамнестичним методом;

2.електрокардіографічним методом;

3.лабораторним методом;

ВАРІАНТ № 8


Сейчас читают про: