double arrow

Методика навчання української мови


Нестандартні уроки української мови

бінарніінтегрованівіршованіуроки-ігри

(матеріал подається (добір матеріалів) (римовані)

блоками з різних з певної теми шляхом

предметів) інтегрування предметів)

уроки-ігри

- дискусії

(урок-діалог,диспут,

круглий стіл, прес-конфер.,

семінар, суд)

- змагання (конкурс,брейн-

ринг, КВК,вікторина)

- мандрівка (екскурсія,подорож)

- сюжетні замальовки

(вечорниці,

драматизація, усний журнал,казка)

Вимоги до уроку української мови

 
 


ЗмістовіСтруктурніСтруктурні

Компоненти - мета, тема - тема, мета

- комунікативний (РЗМ) - тип, структура уроку

- лінгводидактичний (знання з мови) - методи та прийоми

- культурологічний (виховний) роботи - діяльнісний - наочність

(вміння використ. знання на практиці)