double arrow

Відділ пластикових карток


У наш час швидкого ритму життя та сучасних технологій платіжна картка є не лише засобом для отримання заробітної плати, пенсії або інших зарахувань, але й надійним та зручним інструментом для повноцінного банківського обслуговування.

Впровадження інноваційних технологій, дистанційних каналів обслуговування клієнтів та широкого спектра карткових продуктів є одним із пріоритетних напрямів розвитку Ощадбанку.

Банк регулярно розширює спектр банківських послуг і продуктів та проводить постійну роботу для підвищення якості обслуговування держателів платіжних карток.

Держателі платіжних карток Ощадбанку можуть безкоштовно отримувати готівку в мережі банкоматів Ощадбанку, що налічує понад 2337 банкоматів, у 3 264 пунктах видачі готівки, а також у мережі банкоматів банків-партнерів, яка становить 4 877 банкоматів. Більшість банкоматів Ощадбанку працюють цілодобово та обслуговують понад 13,4 млн. платіжних карток. Банкоматна мережа Ощадбанку постійно розширюється.

Серед інших переваг для держателів платіжних карток Ощадбанку – вигідні умови кредитування держателів карток з процентною ставкою від 24% річних та пільговим періодом кредитування, користування послугою “Мобільні заощадження” з нарахуванням 9,00% річних у гривні, 5,00% річних у доларах США і 4,00% річних в євро на залишок коштів, цілодобовий Контакт-центр, безкоштовне підключення та користування системою WEB-банкінг «Ощад 24/7» та Mobile-банкінг «Ощад 24/7»; цілодобовий контроль за проведенням операцій за допомогою послуги «SMS-банкінг».

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам сучасні платіжні картки міжнародних платіжних систем MasterCard WorldWide, Visa International та НСМЕП у гривні, доларах США або євро. Кожний клієнт зможе обрати для себе оптимальний продукт.

Безготівкові операції з платіжними картками

У межах України еквайринг здійснюється виключно юридичними особами - резидентами, що уклали договір із платіжною організацією відповідної платіжної системи. Договір між еквайром і торговцем дає можливість торговцеві приймати до оплати платіжні картки відповідної платіжної системи з дотриманням її правил і виконувати інші операції, які передбачені договором.

Для забезпечення приймання платіжних карток з метою безготівкової оплати товарів (послуг) та видавання готівки торговці можуть за погодженням з еквайром самостійно придбати платіжні термінали, імпринтери та інше обладнання, яке потрібне для обслуговування платіжних карток. Порядок використання цього обладнання визначається правилами відповідної платіжної системи та договорами, які укладені торговцями з еквайрами.
Власник платіжної картки розрахувався з торговцем через торговельний термінал із використанням банківської платіжної картки. Вартість товару – 100 умовних одиниць. Комісійні при здійсненні такої операції сплачує підприємство торгівлі в розмірі 4% від вартості покупки. Комісійні розподіляються банком-еквайром – у розмірі 1%, банком-емітентом - 1% та платіжною системою - 2 відсотки.

З відображеного на схемі проходження грошових коштів видно, що за вартості товару 100 умовних одиниць підприємство торгівлі отримає 96 у. о.

Для того, щоб підприємству торгівлі здійснити грошову операцію на зазначену суму, розрахунковий банк на підставі даних процесингового центру здійснює такі операції:

- списує кошти з кореспондентського рахунку банку-емітента в сумі 99 у. о., з них 97 у. о. - на суму клірингових вимог і 2 у. о. - комісійні платіжній системі;

- зараховує кошти в сумі 97 у. о. на кореспондентський рахунок банку-еквайра;

- у банку-еквайрі здійснюється зарахування коштів на поточний рахунок підприємства торгівлі на суму 96 у. о. і стягують комісійну винагороду в сумі 1 у. о.Документи за операціями із застосуванням платіжних карток можуть бути паперовими і електронними. Вимоги до засобів формування документів та їх опрацювання визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, які встановлені НБУ.

Паперовий документ за операцією із застосуванням платіжної картки може не оформлятися за місцем проведення операції, якщо розрахунки за товари здійснюються на невеликі суми в місцях масового обслуговування населення, які вимагають швидкого обслуговування (транспорт, телефонний зв'язок тощо).

Під час проведення розрахунків у системах електронної торгівлі допускається формування в електронній формі квитанції платіжного термінала за умови доставки його клієнтові.

Операції, що здійснюються із застосуванням імпринтерів, повинні виконуватися з оформленням сліпа. В узгоджені терміни сліпи передають еквайрові для формування й направлення до процесингового центру або розрахункового банку платіжних повідомлень для опрацювання та виконання на їх підставі розрахунків за виконані операції.

Готівкові операції з платіжними картками

Операції із внесення на рахунки та отримання з рахунків готівкових коштів за допомогою платіжних карток здійснюються згідно з правилами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, а також відповідно до Інструкції про касові операції в банках України (постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р., зі змінами та доповненнями) через каси банку або банкомата.

Банкомати можуть установлювати як на території банку, так і за його межами.

Видавання коштів із застосуванням платіжних карток виконується в межах їх залишку на рахунку клієнта чи витратного ліміту або його частки на відповідному картковому рахунку. Якщо між клієнтом та банком укладено договір про надання кредиту, то видавання коштів може здійснюватися в межах залишку коштів на рахунку визначеного договором ліміту кредитування.

Після завершення операцій з видавання готівки або внесення її на рахунок клієнтові видають відповідно оформлений документ на паперовому носії, який складається за місцем проведення операції. Чек банкомата може друкуватися і надаватися держателеві платіжної картки на його вимогу.

У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій чек може не видаватися. У цьому разі обов'язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банком, клієнтові надають витяг за операціями, здійсненими через банкомат.

Облік прибуткових та видаткових операцій, здійснених із застосуванням платіжних карток через касу банку, формування облікових документів та передавання інформації для відображення операцій на відповідних рахунках здійснюється засобами САБ.

Касові операції також можуть використовуватися із застосуванням САБ, що функціонують автономно. Інформація про здійснені в цих системах операції передається каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Усі операції, що виконуються через касу банку, мають фіксуватися в протоколі (звіті) роботи САБ у формі, що не допускає зміни його змісту.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: