double arrow

заочної форми навчання


1. Бізнес — план на здійснення заходу, під який запитується кредит.

2. Способи захисту від кредитного ризику.

3. Оцінка ризику кредитної угоди.

4. Кредити на сезонні витрати в рослинництві, що надаються підприємствам АПК.

5. Причини виникнення проблемних позичок.

6. Банк має інформацію, тис. грн.

1. Сума переказного векселя 700

2. Термін погашення векселя 10.11.

3. Дата обліку векселя в банку 29.09.

4. Облікова ставка 45

Визначити:

а) суму дисконту;

б) за якою ціною буде обліковий вексель.

7. Банк кредитує комбінату витрати виробництва. Є такі дані станом на 1 червня, тис. грн:

1. Залишок виробничих витрат: — за планом — фактично — —
2. Списано на собівартість продукції: — за планом — фактично — —
3. Власні кошти комбінату

Визначити розмір витрат, які комерційний банк прийме в забезпечення кредиту.

8. По нижче приведеному кредитному портфелю розрахувати суму резерву для відшкодування можливих збитків по кредитних операціях, враховуючи, що резерв по даному кредитному портфелю раніше не формувався.

(у грн)
Класифікація кредитного портфелю за ступенем ризику Вид забезпечення кредиту
сума кредиту майнові права на грошові депозити державні цінні папери недержавні цінні папери, дорогоцінні метали
Стандартні 200 000 50 000 50 000 100 000
Під контролем 300 000 400 000
Субстандартні 100 000 100 000
Сумнівні 80 000 20 000 120 000
Безнадійні 50 000 50 000 25 000
Всього 730 000 120 000 175 000 620 000
         

Від інсайдера банку «Ажіо» надійшла кредитна заявка. На основі інформації цієї заявки визначіть доцільність надання кредиту та його розмір.

Дайте обґрунтування свого рішення.

9. У банк надійшла заявка на видачу кредиту від позичальників:

1. Сума потрібної позички
2. Сума оборотного капіталу
3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)
4. Рентабельність підприємства, %
5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями
6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності 0,28
7. Коефіцієнт загальної ліквідності 2,33
8. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,81
9. Коефіцієнт маневреності 0,5
10. Коефіцієнт незалежності 0,7
11. Об’єкт кредитування Невідкладні потреби (бланковий кредит)
12. Застава
13. Затримка повернення в минулому
14. Прострочені кредити
15. Пролонгація отриманих раніше кредитів
16. Визначить розмір ризику на 1 позичальника  
17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера
18. Капітал банку
19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі  

10. 15 квітня від інсайдера Укрсоцбанку надійшла заявка на кредит.На основі інформації кредитної заявки визначить доцільність надання кредиту та його розмір.

Дайте обґрунтування свого рішення.

1. Сума потрібної позички
2. Сума оборотного капіталу
3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)
4. Рентабельність підприємства, %
5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями
6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності 0,27
7. Коефіцієнт загальної ліквідності 2,30
8. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,90
9. Коефіцієнт маневреності 0,6
10. Коефіцієнт незалежності 0,8
11. Об’єкт кредитування На придбання акцій банку
12. Застава
13. Затримка повернення позички в минулому
14. Прострочені кредити
15. Пролонгація отриманих раніше кредитів
16. Визначить розмір ризику на 1 позичальника  
17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера
18. Капітал банку
19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі  


Сейчас читают про: