double arrow

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КМСОНП


Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

Основними завданнями КМСОНП є:

§ адаптація ідей ЄКТАС до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

§ забезпечення можливості навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована на вимоги замовників та побажання студента і сприяє його саморозвиткові і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

§ стимулювання учасників навчального процесу для досягнення високої якості вищої освіти;

§ унормування порядку надання можливості студентові отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці;

§ забезпечення та розвиток позитивних багаторічних надбань вітчизняної вищої освіти під час інтегрування її до європейського освітнього простору.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7