double arrow

Завдання №7.


У ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 м.Жи­томира було встановлено графік проходження обов'язкового медич­ного огляду працівниками школи. Вчителька Саркісова у дні, відведені для цього, огляду не пройшла. 20 березня 2001р. директор школи своїм наказом відсторонив її від ро­боти, оголосив догану і зобов'язав її протягом трьох днів пройти медог­ляд. Однак Саркісова замість цьо­го три дні працювала на власній зе­мельній ділянці, а 24 березня вий­шла на роботу. З огляду на це вона знову була відсторонена від роботи і після відповідного оформлення, отримання згоди профкому була звільнена з роботи через не­відповідність займаній посаді за станом здоров'я. У наказі директо­ра наводилось таке обґрунтування: оскільки немає медичного підтвер­дження про те, що Саркісова може продовжувати роботу, вона підлягає звільненню через невідповідність займаній посаді за станом здоро­в'я.

Дайте правову оцінку дій дирек­тора.

Завдання №8.

Прокопчук працював слюсарем на АТП-1515 і систематично порушував трудову дисципліну. Так, 17 травня п.р. року він здійснив прогул без поважних причин, за що йому наказом від 29 травня п.р. була оголошена суворе зауваження; 10 липня п.р. Прокопчук запізнився на роботу, за що йому наказом було оголошене зауваження.

1 жовтня п.р. Прокопчук знову порушив трудову дисципліну(запізнився на роботу на дві години без поважних причин), за що 17 жовтня він був звільнений за систематичне порушення трудових обов”язків, згідно п.3 ст.40 КЗпП України.

Не погодившись з звільненням, Прокопчук звернувся до суду з позовом про поновлення, мотивуючи свої вимоги тим, що ніякого систематичного порушення дисципліни з його боку не було, а також він був звільнений без попередньої згоди на це профспілки.

Які умови і порядок звільнення за п.3 ст.40 КЗпП?

Чи підлягають задоволенню вимоги Прокопчука?

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: