double arrow

Тема 8.4. Умови і порядок розірвання трудового договору (6 год.).


1. Загальна характеристика підстав розірвання трудового договору.

2. Умови і порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.ст.38-39 КЗпП).

3. Умови і порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за порушення працівником трудової дисципліни та інші винні дії(п.п.3,4,7 і 8 ст.40 та п.п.1, 11, 2 і 3 ст.41 КЗпП України).

4. Умови і порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, передбачених п.п.1, 2, 5 і 6 ст.40 КЗпП України.

5. Загальна характеристику порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

6. Умови і порядок розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу(ст.45 КЗпП України).

На самостійне опрацювання виноситься питання (10 год.):

1. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника.

2. Поняття “систематичне порушення трудових обов’язків”: розбіжності в теорії та практиці.

3. Значення рішень Конституційного Суду України, керівних роз’яснень постанов Пленуму Верховного Суду України та Правових позицій Верховного Суду України в регулюванні питань щодо укладання, зміни та припинення трудового договору.

Практичні завдання – розв’яжіть задачі:

Завдання №1.

Ткачиха Херсонського бавовняного комбінату Василишина подала заяву про звільнення за власним бажанням. Через тиждень, після подання заяви, вона захворіла.

По закінченню двотижневого строку попередження Василишина була звільнена за власним бажанням, згідно заяви.

Одужавши, Василишина передумала звільнятися і з”явилась на комбінат для продовження роботи, але її повідомили про звільнення, видали належним чином оформлену трудову книжку.

Василишина звернулась до юридичної консультації за роз’ясненням наступних питань:

1.Які умови і порядок звільнення за власним бажання?

2.Чи мала право адміністрація комбінату звільнити її під час хвороби?

Дайте відповідь.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: