double arrow

Тема 9. Правила змагань зі стрибків у висоту з розбігу і у довжину з місця


Тестування 2 бали

1. Загальні положення

1.1. У якому місці виконується вимірювання у стрибках у висоту з розбігу?

Ошибка! Ошибка связи.

а) біля правої стійки; 1. а

б) біля лівої стійки; 2. б

в) в цілих сантиметрах, перпендикулярно від землі, до самої 3. в

низької частини верхньої сторони планки; 4. г

г) перпендикулярно від землі до нижньої сторони планки.

1.2. Яку кількість спроб може використати спортсмен для подолання встановленої висоти?

Ошибка! Ошибка связи.

а) одну; 1. а

б) дві; 2. б

в) три; 3. в

г) чотири. 4. г

1.3. Послідовність виконання спроб визначається:

Ошибка! Ошибка связи.

а) жеребкуванням; 1. а

б) від заявленої висоти; 2. б

в) за бажанням; 3. в

г) за визначенням головного судді. 4. г

1.4. Чи має спортсмен право виконувати пробні спроби?

Ошибка! Ошибка связи.

а) має право, в секторі під час змагань; 1. а

б) має право, в секторі до початку змагань; 2. б

в) не має права на пробні спроби. 3. в

1.5. Коли спортсмен закінчує змагання у стрибках у висоту з розбігу?

Ошибка! Ошибка связи.

а) одна невдала спроба; 1. а

б) дві невдалі спроби поспіль; 2. б

в) три невдалі спроби поспіль, незалежно від висоти; 3. в

г) чотири невдалі спроби поспіль. 4. г

1.6. Як розташовані платформи стійок на яких знаходиться планка?

Ошибка! Ошибка связи.

а) повернуті в бік стрибкової ями; 1. а

б) направлені одна до одної; 2. б

в) направлені в будь-яку сторону; 3. в

г) ліва платформа направлена в бік стрибкової ями, а права – 4. г

внутрь до лівої.

1.7. Який повинен бути зазор між кінцівкою планки і стійкою?

Ошибка! Ошибка связи.

а) 10мм; 1. а

б) 20мм; 2. б

в) 30мм; 3. в

г) 40мм; 4. г

1.8. Стійки та місце приземлення у стрибках у висоту повинні бути розміщені таким чином, щоб відстань між ними була приблизно:

Ошибка! Ошибка связи.

а) 400мм; 1. а

б) 300мм; 2. б

в) 200мм; 3. в

г) 100мм. 4. г

1.9. В умовах школи, під час виконання стрибків у висоту способом «переступання», використовується ящик з піском, який повинен бути:

Ошибка! Ошибка связи.

а) нижче рівня площини для розбігу на 0,5м; 1. а

б) на одному рівні з площиною для розбігу; 2. б

в) вище рівня площини для розбігу на 0,5м; 3. в

г) сторона ящика, ближча до планки – вище рівня площини 4. г

для розбігу на 0,5м, а дальня – на рівні площини розбігу.

2.Склад суддівських бригад та їх обов’язки

2.1. Кількість суддів та бригад визначається в залежності від:

Ошибка! Ошибка связи.

а) масштабу змагань; 1. а б

б) місця проведення; 2. б в

в) об'єму програми; 3. а в

г) метеорологічних умов; 4. в г

2.2. Суддівська бригада зі стрибків у висоту на змаганнях невисокого рівня складається з:

Ошибка! Ошибка связи.

а) суддів-вимірювачів; 1. а б в

б) секретаря; 2. б в г

в) головного судді; 3. а в г

г) старшого судді. 4. а б г

2.3. Старший суддя зобов'язаний:
Ошибка! Ошибка связи.

а) контролювати хід змагань відповідно правил; 1. а б

б) скласти розклад змагань; 2. а в

в) затверджувати результати, вирішувати конфліктні моменти; 3. а г

г) вести протокол змагань. 4. б г

2.4.Судді-вимірювачі повинні:

Ошибка! Ошибка связи.

а) перевіряти вірність підготовки місця змагань і інвентар; 1. а б

б) піднімають збиту планку; 2. б в

в) відповідають за збереження інвентарю і спорядження; 3. б г

г) вимірюють результат. 4. в г

2.5.Секретар:

Ошибка! Ошибка связи.

а) забезпечує явку учасників до місця змагань; 1. а б

б) регіструє учасників та викликає їх для виконання спроб; 2. а в

в) веде протокол змагань; 3. б в

г) визначає вірність виконання спроб. 4. в г

3. Зараховані та не зараховані спроби, визначення переможця

3.1.Спроба не зарахована, якщо спортсмен:

Ошибка! Ошибка связи.

а) виконав розбіг, відштовхнувся однією ногою, торкнувся

планки під час переходу, але не збив її; 1. а в д є

б) відштовхнувся від землі двома ногами; 2. б г д є

в) виконав розбіг, відштовхнувся однією ногою і подолав 3. в г д є

планку; 4. а г д ж

г) збив планку будь-якою частиною тіла; 5. а д є ж

д) пробіг площину стійок;

є) доторкнувся до поверхні стрибкової ями будь-якою

частиною тіла.

3.2.Переможець визначається по:

Ошибка! Ошибка связи.

а) найменшій кількості невдалих спроб; 1 а

б) найбільшій взятій висоті; 2. б

в) за загальною кількістю вдалих спроб; 3. в

г) за загальною кількістю невдалих спроб. 4. г

3.3. Якщо декілька спортсменів показали однакові результати, то кращим вважається учасник:Ошибка! Ошибка связи.

а) який подолав останню висоту з найменшої кількості спроб; 1. а

б) який за протоколом стрибав перший; 2. б

в) за жеребкуванням; 3. в

г) який за протоколом стрибав останній. 4. г

3.4. За однаковою кількістю спроб на останній висоті, яка була подолана, перевагу має учасник:

Ошибка! Ошибка связи.

а) за найменшою кількістю вдалих спроб; 1. а

б) за загальною кількістю спроб; 2. б

в) з найменшою кількістю невдалих спроб, на всіх висотах, 3. в

що минули; 4. г

г) який почав змагатися з найбільшої висоти серед всіх

учасників.

3.5. Для визначення першого місця серед спортсменів з однаковими результатами вони повинні виконати:

Ошибка! Ошибка связи.

а) по дві спроби; 1. а

б) кількість спроб необмежена; 2. б

в) по три спроби; 3. в

г) по одній спробі. 4. г

3.6. Для визначення першого місця серед спортсменів з однаковими результатами, змагання для них продовжуються починаючи з:

Ошибка! Ошибка связи.

а) найменшої висоти, на якій будь-хто з них втратив можливість

продовжувати змагання; 1. а

б) останньої взятої ними висоти; 2. б

в) попередньої взятої ними висоти; 3. в

г) початкової висоти. 4. г

3.7. Якщо всі спортсмени, які змагаються у визначенні переможця, подолають встановлену висоту, то:

Ошибка! Ошибка связи.

а) планку піднімають на 1см; 1. а

б) планку піднімають на 2см; 2. б

в) планку піднімають на 3см; 3. в

г) планку піднімають згідно з встановленим порядком 4. г

підйому висот для основного змагання.

3.8. Якщо всі спортсмени, які змагаються у визначенні переможця, не подолають встановлену висоту, то:

Ошибка! Ошибка связи.

а) планку опускають на 1см; 1. а

б) планку опускають на 2см; 2. б

в) планку опускають на 3см; 3. в

г) планку опускають згідно з встановленим 4. г

порядком підйому висот для основного змагання.

3.9. В змаганнях, що проводяться для визначення переможця серед спортсменів з однаковими результатами, перемагає той, хто:

Ошибка! Ошибка связи.

а) не подолав встановлену висоту; 1. а

б) подолав встановлену висоту; 2. б

в) відмовився від участі у змаганнях; 3. в

г) подолав начальну висоту. 4. г

4.Стрибок у довжину з місця

4.1.Вихідне положення у стрибках у довжину з місця повинно бути:

Ошибка! Ошибка связи.

а) одна нога попереду; 1. а

б) дві ноги на одній лінії і носки ніг за «лінією вимірювання»; 2. б

в) стоячи на одній нозі; 3. в

г) дві ноги на одній лінії і носки ніг не повинні заходити 4. г

за «лінію вимірювання».

4.2.відштовхування у стрибках у довжину з місця повинно відбуватися:

Ошибка! Ошибка связи.

а) однією ногою; 1. а

б) двома ногами різночасно; 2. б

в) двома ногами одночасно; 3. в

г) з підскоком. 4. г

4.3.Перед відштовхуванням спортсмен може:

Ошибка! Ошибка связи.

а) ковзати стопами в будь-якому напрямку; 1. а

б) почергово піднімати носки або п'ятки стоп; 2. б

в) підстрибувати на місті; 3. в

г) відірвати від бруска одну чи іншу ногу; 3. г

4.4.Стрибок не зараховано, якщо:

Ошибка! Ошибка связи.

а) спортсмен відштовхнувся від бруска двома ногами; 1. а б в г

б) спортсмен відірвав ступні ніг від бруска, а потім торкнувся

його знову (підскок); 2. б в г д

в) спортсмен почергово піднімав носки, або п’ятки; 3. б г д є

г) одна з ніг підніметься над бруском для відштовхування; 4. в г д є

д) одна або дві ноги сковзнуть по бруску для відштовхування; 5. а д є г

є) відштовхування буде виконано різночасно.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: