double arrow

ПЕТРО МОГИЛА


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

- 1632 – 1647 рр. – київський митрополит – «золотий період відродження українського православ’я».

- вчився у Львівській братській школі, брав участь в Цецорській та Хотинській битві, постригся в ченці, з 1627 р. – архімандрит Києво-Печерської лаври, канонізований православною церквою.

- перший митрополит після легалізації польським урядом православної ієрархії.

Діяльність П. Могили:

1) запроваджено постійний нагляд за дисципліною духівництва, порядком богослужінь;

2) обов’язковим стало проголошення священиками виховних проповідей для парафіян по неділях і у свята;

3) у богослужіння запроваджено українську мову замість церковнослов’янської, яка була не зовсім зрозумілою українцям;

4) обмежено права магнатів втручатися в церковні справи на території своїх маєтків;

5) збільшено кількість й оновлено зміст церковних книжок. Основним осередком друкарства стала друкарня Києво-Печерської лаври;

6) поверталося майно й землі Українській православній церкві (УПЦ);

7) Утворення Києво-Могилянської академії.

Ø 1631 р. – П. Могила стає опікуном Київського братства і відкриває Лаврську школу;

Ø 1632 р. – Лаврську школу об’єднано з Київською братською школою - Києво-Могилянська колегія,а згодом стане академією (1701 р.);

Ø навчальний заклад утримувався на кошти митрополита Петра Могили;

Ø свою бібліотеку Петро Могила заповів колегії;

Ø сутність навчання в колегії: повний курс тривав 12 років, усі вищі науки викладалися латинською мовою, основу навчальних предметів становили «сім вільних наук».

8) відновлення духовних святинь православ’я:

Ø реставровано Софійський собор;

Ø розкопав Десятинну церкву.

9) систематизація православного віровчення та впорядкування православної обрядовості:

Ø 1640 р. – церковний собор в Києві затвердив катехізис;

Ø 1646 р. – було надруковано виправлений «Требник» із правилами всіх церковних обрядів;

10) реформа церковного управління:

Ø посилення влади митрополита;

Ø відновлення контролю над церковним життям в єпархіях;

Ø введення церквоного суду – консисторії;

Ø обмеження впливу козаків та братств на православну ієрархію;

11) вдосконалення православної освіти – вивчення в православних школах латинської мови та загальноосвітніх дисциплін.
Вихованці Києво-Могилянської академії:

a) Філософія – Інокентій Гізель, Стефан Яворський, Феофан Прокопович;

b) Історія – Самійло Величко, Роман Ракушка-Романовський (Самовидець), Микола Бантиш-Каменський;

c) Медицина – Нестор Максимович-Амбодик, Данило Самойлович;

d) Образотворче мистецтво – Іван Мигура, Іван Щирський, Леонтій Тарасевич, Григорій Левицький.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: