double arrow

Головні методи ціноутворення на продукцію (послуги) за ринкових умов господарювання.


1. Установлення ціни на підставі рівня поточних цін

2. Установлення ціни на засаді суб’єктивної цінності товару

3. Установлення ціни на підставі результатів закритих торгів

4. Розрахунок ціни на підставі цільового прибутку

5. Метод ціноутворення “за рівнем попиту”

6. Розрахунок ціни за методом “середні витрати плюс прибуток”

7. Метод установлення ціни за місцем походження товару

8. Установлення цін зі знижками

9. Метод установлення єдиної ціни із включенням у неї витрат на доставку

10. Метод установлення ціни з прийняттям на себе витрат на поставку

11. Метод установлення загальних цін

12. Метод установлення ціни стосовно базисного пункту

Заняття 8. Доход, прибуток

Залежно від суб’єкта, що одержує доход, доходи поділяються на приватно-сімейні (доходи приватних осіб чи родин); доходи фірм (приватних підприємств, товариств, акціонерних підприємств); доходи місцевих органів влади і держави.

Виконуючи свої функції, підприємець повинен забезпечити одержання доходу.

Загальний (сукупний, валовий) доход (виторг) - це сума грошей, яку одержала фірма від реалізації продукції за певний проміжок часу ТR:

ТR=Р Q

де Р - ціна проданого товару;

Q- обсяг продажів, кількість товару.

При аналізі отриманого обсягу виробництва фірма розраховує маржинальний (граничний) доход, тобто приріст загального виторгу підприємства від збільшення продажів на одну додаткову одиницю продукції:

МR= ∆ТR

∆ Q

Одним з важливих показників, що характеризує кінцеві результати діяльності підприємств, є прибуток, тобто перевищення доходу над витратами. Щоб збільшити прибуток, необхідно мінімізувати витрати фірми.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: