Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Заняття 9. Показники ефективності виробництва: рентабельність виробництва, рентабельність продукції, продуктивність праці
Прибуток - де основний показник ефективності роботи підприємства. Проте абсолютні розміри прибутку не є підставою для характеристики якості цієї роботи. Величина прибутку, що отримує підприємство, залежить від обсягу виробництва, на який впливає чимало чинників. Тому якість роботи підприємства визначається за відносним показником, який відображає ступінь прибутковості стосовно того чи іншого фактора виробництва. Таким показником є рентабельність.

Рентабельність підприємства обчислюється як відношення прибутку до вартості основних виробничих та оборотних засобів, виражених у відсотках.

Рівень рентабельності часто називають нормою прибутку. Цей відносний показник дає змогу порівнювати ефективність роботи різних підприємств.

Крім рентабельності підприємства, для виявлення ефективності окремих речей обчислюють рентабельність продукції. Рентабельність продукції визначають як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво.

Р = R 100%,

С

де Р - рентабельність;

П - прибуток;

С — собівартість.

Продуктивність праці - ефективність виробничої діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і послуг. Продуктивність праці вимірюється кількістю продукції або послуг, вироблених працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, тиждень тощо) або кількістю робочого часу, затраченого на виробництво одиниці продукції чи надання послуги.

де ПП - продуктивність праці;

ПП= Q

L

(Q - кількість продукції (послуг);

L - робоча сила.

У виробництві будь-якого товару бере участь жива та минула праця. Зростання продуктивності праці у суспільстві загалом означає економію обох видів праці або зниження суспільного необхідного робочого часу на виробництво одиниці товару чи послуги. При цьому частка живої праці зменшується, а частка минулої - зростає, але кількість живої праці зменшується помітніше, ніж зростає кількість минулої праці. Отже, загальна сума праці, втіленої в товарі чи послузі, зменшується. Найбільш точним вираженням суспільного рівня продуктивності праці є показник виробництва.

Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 388; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9062 - | 7684 - или читать все...

Читайте также:

 1. III. Заходи безпеки при поводженніз вогнепальною зброєю і боєприпасами під часїх отримання та здачі працівником до чергової
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. VII. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.
 4. Атестація педагогічних працівників як основна форма контролю.
 5. Безпека праці для Державної гідрометеорологічної служби
 6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
 7. Безпека праці під час проведення підривних робіт
 8. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
 9. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
 10. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
 11. Безпека праці під час проведення рятувальних робіт в зонах радіаційного та хімічного забруднення
 12. Види, фактори та показники руху персоналу


 

35.175.113.29 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.034 сек.