Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Види екологічної безпеки
Класифікацію екологічної безпеки можна проводити за різними критеріями: за джерелами небезпеки, територіальним принципом, масштабами шкідливого впливу, за способами і заходами забезпечен­ня (яка буде розглянута в § 3 цього розділу). Деякі з видів екологічної безпеки мають внутрішню диференціацію.

За територіальним принципом розрізняють:

глобальну (міжнарод­ну),

національну (державну),

регіональну,

місцеву,

об’єктову екологіч­ну безпеку.

За способами забезпечення виокремлюють — техногенно-екологічну,

радіоекологічну,

соціально-екологічну,

природну,

економіко-екологічну безпеку та ін.

За об’єктами охорони можна виділити: загальну екологічну без­пеку довкілля, яка включає:

а) глобальну екобезпеку, що забезпечу­ється суверенітетом держави над своїми об’єктами і передбачає їх захист від трансграничного забруднення шляхом міжнародних по­годжених дій;

б) національну екобезпеку, яка ґрунтується на сувере­нітеті народу України над природними багатствами, що належать йому на праві власності (ст. 4 Закону України «Про охорону навко­лишнього природного середовища»);

в) локальну екобезпеку — без­пеку екосистем, природних комплексів; г) особисту екологічну без­пеку громадян.

Залежно від причин порушення екологічної безпеки розрізняють таку, що виникла: внаслідок впливу на природний об’єкт людської діяльності (соціально-політичного, військового, техногенного ха­рактеру); під впливом самих природних процесів (землетрус, ви­верження вулкану, повінь тощо). Під таким впливом природний об’єкт трансформується з безпечного в джерело підвищеної небез­пеки.

Екобезпека диференціюється залежно від екологічно небезпечних видів діяльності, об’ єктів на: технічну, хімічну, токсичну, біологічну, радіаційну, ядерну, гідротехнічних споруд, транспортних засобів тощо. В основному поводження з такими джерелами екологічної безпеки регламентується на рівні законів України.

Радіаційна безпека— це дотримання допустимих меж радіацій­ного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середо­вище, встановленого нормами, правилами та стандартами з безпеки, а ядерна безпека — дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну без- пеку[2].

Екологічна безпека при поводженні з виробничими, побутовими та іншими відходами[3] — додержання встановлених нормативів, лімітів, стандартів, правил і умов використання при додержанні вимог екобез- пеки, санітарних норм, які забезпечують можливість подальшого господарського використання цих територій.

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними від­ходами — це неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, вста­новлених нормами, правилами, стандартами безпеки, а також об­меження міграції радіонуклідів у навколишнє природне сере- довище[4].
Екологічна безпека транспортних засобів — додержання правил, лімітів, нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин, які забез­печують екобезпеку всіх видів транспорту (автомобільного, повітря­ного, трубопровідного тощо).

Вимоги по забезпеченню екологічної безпеки пред’являються до проведення наукових досліджень, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного обладнання, технологій і сис­тем; військових і оборонних об’єктів і військової діяльності; розташу­вання і розвитку населених пунктів тощо.

Виходячи з масштабів шкідливого впливу і наслідків аварій і ката­строф у конкретній місцевості можна виділити зовнішню і внутрішню екологічну безпеку.

При проведенні систематизації екологічного законодавства перед­бачена кодифікація першочергових актів. До них віднесено прийняття нового Закону України про екологічну (природно-техногенну) безпеку[5], що дозволить створити належний державно-правовий механізм забез­печення екологічної безпеки на всіх рівнях.

Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 585; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10861 - | 8116 - или читать все...

Читайте также:

 1. II. Інструктажі з питань заходів безпеки
 2. III. Заходи безпеки при поводженніз вогнепальною зброєю і боєприпасами під часїх отримання та здачі працівником до чергової
 3. Б. Кабінет Міністрів України та Рада національної безпеки та оборони України.
 4. Взаємодія зі службою безпеки
 5. Визначення ступеню хімічної небезпеки об'єктів господарської діяльності та адміністративно-територіальних одиниць.
 6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 8. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОПЕРАТИВНОГО АВТОТРАНСПОРТУ
 10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЖЕЖНОГО, АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ, ПРИЛАДІВ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИСТРОЇВ, ЗАСОБIВ IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 11. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЖЕЖНОГО, АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ, ПРИЛАДІВ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИСТРОЇВ, ЗАСОБIВ IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ


 

34.226.244.70 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.