double arrow

УСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ, ФОРМАМИ РЕЛЬЄФУ ТА КОРИСНИМИ КОПАЛИНАМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (початок)


(Урок №14 − застосування знань, умінь і навичок)

На початку уроку учитель здійснює актуалізацію опорних знань і перевіряє домашні завдання.

Завдання 1. Порівняйте тектонічну карту з фізичною картою і встановіть відповідність між тектонічними структурами і великими формами рельєфу (горами, височинами, низовинами).

Нижче подається дещо розширений (довідковий) варіант таблиці. Напівжирним шрифтом виділена інформація, яку учням необхідно самостійно внести до таблиці):

Тектонічна структура Великі форми рельєфу
А. Євразійська літосферна плита Материк Євразія (його західна частина)
І. Східноєвропейська платформа Східноєвропейська рівнина
1. Український щит (УкЩ) Височини: Придніпровська, Приазовська, південний схід Подільської височини, височина Житомирського Полісся, Запорізька рівнина
2. Плита платформи: а) Волино-Подільська плита, Ковельський виступ, схід Львівського прогину Височини: західна частина Подільської, Волинська; схід рівнини Малого Полісся, низовина Волинського Полісся (західна частина Поліської низовини)
б) Північний борт Причорноморської западини Причорноморська низовина, північна частина шельфу Чорного моря
3. Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ) Придніпровська низовина
4. Воронезький масив і його схили Середньоросійська височина (південно-західні відроги)
5. Донецька складчаста область Донецька височина (Донецький кряж, Бахмут-Торецька рівнина)
ІІ. Західноєвропейська платформа Височина Розточчя; рівнина Малого Полісся
Б. Середземноморський рухливий пояс Гори, міжгірні низовини, улоговини морів
1 . Скіфська плита Північнокримська рівнина; крайній південний захід Причорноморської низовини, шельф Чорного моря
2. Кримська складчаста система Кримські гори, Керченське горбогір’я
1. Карпатська складчаста система: а) Карпатська складчасто-насувна споруда б) Передкарпатський крайовий прогин в) Закарпатська міжгірна западина а) гори Українські Карпати; б) Передкарпатська височина, в) Закарпатська низовина
4. Чорноморська глибоководна западина Центральна частина дна Чорного моря

Завдання 2. Ви наносили на контурну карту великі форми рельєфу України. Поряд з цими надписами (нижче чи вище) іншим кольором підпишіть назви тектонічних структур, які відповідають цим формам рельєфу.

- Це завдання бажано виконувати одночасно із виконанням завдання 1.

Висновки: Таким чином, у більшості випадків спостерігається більш-менш виражена відповідність між тектонічними структурами і великими формами рельєфу (піднятим структурам відповідають гори і височини; западинам і прогинам — низовини). Але є і не повне співпадіння. Так Передкарпатському прогину відповідає височина; а північній частині УкЩ — низовина. Ряд низовин і височин відповідають кільком тектонічним структурам. Так Причорноморську низовину утворюють Південний схил УкЩ, Скіфська плита, схили Донецької складчастої області, Переддобруджинський прогин і занурена складчаста споруда Добруджі. Поліську низовину утворюють Ковельський виступ, північні частини Волино-Подільської плити, УкЩ (його ділянки занурені при формуванні Прип’ятського накладеного неотектонічного прогину).
У кінці уроку вчитель перевіряє знання географічної номенклатури, вміння виявляти співвідношення між тектонічними структурами і великими формами рельєфу в межах території України.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: