double arrow

Статистичне вивчення виробництва цукрових буряків


Розділ 2 теоретично розкриває суть категорій «валова продукція», «товарна продукція», їх складові та порядок визначення. Вивчається динаміка показника валового виробництва цукрових буряків по сукупності, обраній об’єктом дослідження, не менш ніж за п’ять останніх років.

У підрозділі 2.1 слід проаналізувати зміну обсягів виробництва даної продукції шляхом визначення аналітичних показників ряду динаміки.

В пп. 2.2 за допомогою прийомів укрупнення періодів, розрахунку ковзної середньої, аналітичного вирівнювання потрібно визначити тенденцію цього показника та зобразити її графічно.

За результатами розрахунків формулюють висновки.

У розділі 3 слід виявити причинно-наслідкові зв’язки між показниками виробництва цукрових буряків. У пп. 3.1 проводиться систематизація і класифікація основних факторів, що впливають на рівень виробництва даної продукції. Для проведення аналітичного групування (у пп. 3.1.) із додатку В слід відібрати наступні дані по сукупності підприємств:

- валове виробництво, ц;

- площа посіву, га;

- загальні витрати на виробництво продукції, тис. грн.;

- витрати праці на виробництво продукції, тис. люд.-г;

На базі відібраних показників слід розрахувати:

- урожайність, ц з га;

- собівартість 1 ц продукції, грн.;

- витрати праці на 1 га посівної площі, люд.-г;

- витрати праці на 1 ц продукції, люд.-г;

Групування слід проводити за рівнем урожайності цукрових буряків. За результатами групування слід зробити висновки щодо впливу урожайності цукрових буряків на інші показники галузі.

В якості факторної ознаки для дисперсійного аналізу рекомендується взяти групувальну ознаку з пп. 3.2, результативної – собівартість 1 ц продукції.

Для кореляційно-регресійного аналізу урожайність цукрових буряків слід взяти як результативну ознаку, а як факторну – витрати праці на 1 га посіву. Особливу увагу слід звернути на економічну інтерпретацію результатів розрахунків.

У «Висновках» робиться резюме про суть категорії «валове виробництво», особливості його визначення щодо конкретного виду продукції, охарактеризувати динаміку та тенденцію виробництва цукрових буряків в досліджуваному підприємстві, виявлені взаємозв’язки між рівнем досліджуваного показника та іншими показниками.

Варіант – 15

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: