double arrow
Блок-схема изображения графика функций

3

Нет
Да
Рис. 1.5. Блок-схема изображение графика функций
xe = x0 + x·Mx ye = y0 – y·My
Вывод x0,y0,xe,ye
Конец
 
3 bnJldi54bWxMj8FOwzAQRO9I/IO1lbhRJ4BKGuJUCMGxQjQV4ujGmzhqvI5ipw1/zyIO9LgzT7Mz xWZ2vTjhGDpPCtJlAgKp9qajVsG+ervNQISoyejeEyr4xgCb8vqq0LnxZ/rA0y62gkMo5FqBjXHI pQy1RafD0g9I7DV+dDryObbSjPrM4a6Xd0mykk53xB+sHvDFYn3cTU5BU7X7+us1k1PfvD9Wn3Zt t9VWqZvF/PwEIuIc/2H4rc/VoeROBz+RCaJXsEqzNaNs3KcpCCb+lAMrWfIAsizk5YbyBwAA//8D AFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9U eXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9y ZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAGFbIcb1AQAA/QMAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRy cy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAMTrNsDdAAAACwEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAATwQA AGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAABZBQAAAAA= " strokecolor="black [3200]" strokeweight=".5pt">
x = x1
x = x + dx
x>x2
Начало
Введите пределы изменения по осям Ox и Oy
x1,x2,y1,y2
Mx = 600/(x2 - x1) My = 600/(y2 - y1)
x0 = |x1| · Mx y0 = y2 · My
 

3

Сейчас читают про: