double arrow

Тема 25. Правові засади визначення окремих видів господарської діяльності (2 год.).


1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями.

3. Види господарської діяльності, що належать до сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери.

4. Специфіка господарської діяльності залежно від території її здійснення.

5. Вплив на господарську діяльність та умови її здійснення.

6. Принципи здійснення спеціального регулювання господарських відносин.

7. Загально-правові засади здійснення окремих видів господарської діяльності.

8. Розмежування за предметом, суб’єктним складом, умовами, особливостями та правовим регулюванням основних видів господарської діяльності.

Мета семінарського заняття: сформувати навички по опрацюванню нормативно-правової бази з даного питання, з’ясувати рівень знань студента з обраної теми та вміння оперувати опрацьованою інформацією.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

2. Розкрити види господарської діяльності, що належать до сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери.

3. Розкрити специфіку господарської діяльності залежно від території її здійснення.

4. Розкрити принципи здійснення спеціального регулювання господарських відносин.

5. Визначити загально-правові засади здійснення окремих видів господарської діяльності.

6. Здійснити розмежування за предметом, суб’єктним складом, умовами, особливостями та правовим регулюванням основних видів господарської діяльності.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: спеціальне регулювання господарських відносин, види господарських відносин, сфера матеріального виробництва, невиробнича сфера.

Форми навчальної роботи: усне обговорення питань за темою заняття з елементами дискусії.

Форми контролю – у вигляді усного опитування.

Контрольні питання:

1. Специфіка господарської діяльності залежно від території її здійснення.

2. Вплив на господарську діяльність та умови її здійснення.

3. Принципи здійснення спеціального регулювання господарських відносин.

4. Загально-правові засади здійснення окремих видів господарської діяльності.

5. Розмежування за предметом, суб’єктним складом, умовами, особливостями та правовим регулюванням основних видів господарської діяльності.

6. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

7. Класифікація господарських відносин за різними критеріями.

8. Види господарської діяльності, що належать до сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар


Сейчас читают про: