double arrow

Тема 31. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості (2 год.)


1. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

2. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

3. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

4. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

5. Відповідальність за порушення законодавства про виробництво та обіг спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

6. Державне регулювання виробництва та реалізації цукру.

Мета семінарського заняття: сформувати навички по опрацюванню нормативно-правової бази з даного питання, з’ясувати рівень знань студента з обраної теми та вміння оперувати опрацьованою інформацією, вміння працювати в колективі, порівняти ефективність роботи малих груп студентів з даної теми.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

2. Розкрити поняття державного нагляду і контролю у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

3. Визначити відповідальність за порушення законодавства про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

4. Розкрити державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

5. Охарактеризувати відповідальність за порушення законодавства про виробництво та обіг спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: яість та безпека харчових продуктів і продовольчої сировини, державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировин, обіг спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, реалізація цукру.

Форми навчальної роботи: робота в малих творчих групах.

Форми контролю – у вигляді усного опитування.

Контрольні питання:

1. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

2. Відповідальність за порушення законодавства про виробництво та обіг спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

3. Державне регулювання виробництва та реалізації цукру.

4. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

5. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

6. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар


Сейчас читают про: