double arrow

Класифікація груп, що утворюються в трудовому колективі


1.Кількісний аспект

Малі

Середні

Великі

2. Соціальний статус, офіційна регламентація і спосіб організації взаємодії

Офіційні (формальні)

Неофіційні (неформальні)

3. Значущість для особистості

Референтні

Групи членства

4. Тривалість існування

Тимчасові

Постійні

5. Сила впливу на особистість

Первинні

Вторинні

6.Міра відкритості, доступності

Закриті

Відкриті

7. Ставлення до залучення нових членів

Активне

Пасивне

Негативне

8. Рівень розвитку

Зародження

Зрілість

Старіння

Занепад

Практичне заняття 16.2

Скласти схему класифікації та провести аналіз основних характерних особливостей групи


Лекція 16.3

1. Етапи розвитку колективу організації.

2. Ефективність діяльності трудового колективу.


Сейчас читают про: