double arrow

Реєстр касових операцій ВАТ «Либідь» за вересень поточного року


Дата Номер касового ордера Зміст касової операції згідно із документами і звітами касира Дт Кт Сума, грн.
04.09 Отримано касиром Пелюх Г.О. в АКБ «Правекс-банк» за чеком №1215831 на: - виплату заробітної плати за другу половину серпня поточного року    
04.09 Отримано від Іваненка М.П. залишок заборгованості за підзвітними сумами    
04.09 Отримано від Марченко В.П. у погашення нестачі матеріалів    
04.09 Видана за відомостями №30-35 заробітна плата за другу половину серпня поточного року    
04.09 Видано у підзвіт бухгалтеру Рубан К.К. на поштові витрати    
04.09 Видано Сидоренко Н.М. перевитрату за авансовим звітом    
04.09 Видана за відомістю №36 допомога по тимчасовій непрацездатності    
06.09 Отримано від Рубан К.В. залишок підзвітної суми    
06.09 Внесена касиром Пелюх Г.О. за квитанцією №35 на поточний рахунок депонована заробітна плата    
11.09 Отримано касиром Пелюх Г.О. в АКБ «Правекс-банк» за чеком №1215832 на відрядження    
11.09 Отримано від працівника підприємства Микитка В.М. за реалізовані йому різні матеріали    
11.09 Видано Петренку О.О. у підзвіт на відрядження    
11.09 Внесено касиром Пелюх Г.О. за квитанцією №43 на поточний рахунок в АКБ «Правекс-банк»    
12.09 Отримано готівку від акціонера Климента С.І. в погашення заборгованості, яка виникла під час підписки на акції    
12.09 Надійшла сума заборгованості від квартиронаймача Максименка В.В.    
12.09 Отримано від Кириленка В.П. залишок підзвітних сум    
12.09 Надійшла виручка від реалізації товарів (виручку здала продавець магазину Грегуль Л.О.)    
12.09 Видано у підзвіт Савченко В.І. на господарські витрати    
12.09 Внесено касиром Пелюх Г.О. за квитанцією №45 на поточний рахунок в АКБ «Правекс-банк»    
20.09 Отримано касиром Пелюх Г.О. в АКБ «Правекс-банк» за чеком №1215831 на виплату: - дивідендів - аліментів        
20.09 Надійшло від Шпака Н.К. у відшкодування матеріальних збитків    
20.09 Видано за відомістю №37 нараховані акціонерам дивіденди    
20.09 Видано згідно з виконавчими документами аліменти    
20.09 Внесено касиром Пелюх Г.О. за квитанцією №49 на поточний рахунок в АКБ «Правекс-банк»    

Примітка: 1. Ліміт залишку готівки в касі на поточний рік – 340 грн.


2. Залишок на 31 серпня поточного року за субрахунком 301 – 100 грн.

(2 години)

Практичне заняття

Тема 10. Облік фінансових інвестицій

1. Поняття фінансових інвестицій.

2. Характеристика рахунків з обліку фінансових інвестицій.

3. Первісна оцінка фінансових інвестицій.

4. Облік фінансових інвестицій для впровадження спільної діяльності.

 

(1 година)

Практичне заняття

Тема 11. Облік власного капіталу

1. Поняття та облік власного капіталу.

2. Облік статутного капіталу.

3. Облік пайового капіталу.

4. Облік додаткового капіталу.

5. Облік резервного капіталу.

6. Облік вилученого капіталу.

7. Облік майбутніх витрат та платежів.

Практичне завдання 1

1. На основі наведеної кореспонденції рахунків визначити зміст кожної господарської операції і обґрунтувати.

Зміст господарської операції Дт Кт
   
   
   
   
   
   
   
   

 

(1 година)

Практичне заняття

Тема 12. Облік зобов’язань

1. Сутність та класифікація зобов’язань.

2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

4. Облік розрахунків з підзвітними особами.

5. Облік розрахунків за податками і платежами.

Практичне завдання 1

Встановити кореспонденцію господарських операцій

Зміст операції Дт Кт Сума
1. Отримано за чеком грошові кошти з поточного рахунку підприємства на виплату заробітної плати і господарські потреби    
2. Передано зі складу сировину і матеріали для виготовлення готової продукції    
3. Надійшла на склад підприємства з виробництва готова продукція    
4. Надійшли кошти з рахунку в банку в касу підприємства    
5. Видано з каси грошові кошти під звіт на відрядження    
6. Видано кошти під звіт для придбання палива    
7. Надійшли на поточний рахунок кошти за раніше відвантажену готову продукцію    
8. Перераховано з поточного рахунку кошти постачальникам сировини і матеріалів    

 (2 години)

Практичне заняття

Тема 13. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

1. Економічний зміст оплати праці.

2.Облік особового складу працівників.

3.Синтетичний та аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

4.Облік відпусток.

Реферат

1. Мінімальна заробітна плата.

Практичне завдання 1

Необхідно розглянути ситуації та пояснити їх законність або допущені порушення.

Дані для виконання:

1) готівка, призначена для виплати заробітної плати працівникам підприємства, використана на загально виробничі потреби;

2) підприємство видало заробітну плату працівникам коштами з отриманої в касу виручки. На дату виплати заробітної плати підприємство мало податкову заборгованість;

3) підприємство протягом одного дня розрахувалося готівкою:

- із МП «Світанок» на суму 11000 грн;

- із ТОВ «Світоч» на суму 6000 грн;

- за кількома платіжними документами на суму 4000 грн.

4) здійснено розрахунок готівкою між підприємствами без документів, що підтверджують підстави для витрачання готівки;

5) видана готівка установою банку військовій частині по чеку без розшифрування призначення готівки;

6) підприємство отримало готівку для виплати заробітної плати, залишки якої протягом двох днів перевищували встановлений ліміт;

7) підприємство видало у підзвіт готівку працівникові, який не відзвітувався за попередню видану в підзвіт суму;

8) касир зберігає в касі особисті гроші;

9) у результаті інвентаризації касової готівки виявлено її нестачу. Договору про повну матеріальну відповідальність з касиром не укладено. Хто нестиме відповідальність у такому разі;

10) підприємство отримало наприкінці робочого дня (після завершення роботи вечірньої каси) в касу велику суму готівкою, що перевищує ліміт. Наступного дня готівку здали до банку.

(2 години)

Практичне заняття

Тема 14. Облік витрат діяльності підприємства

1. Економічна сутність витрат.

2. Класифікація витрат.

3. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків.

4. Облік загальногосподарських витрат.

Теми рефератів

1.Оцінка та облік незавершеного виробництва.

2. Облік витрат за елементами

3. Облік витрат основного виробництва.

 

Практичне завдання 1

Встановити кореспонденцію господарських операцій.

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
Витрачено сировину на виробництво готової продукції    
Нараховано заробітну плату робітникам    
Проведено нарахування на заробітну плату робітників до фондів соціального страхування      
Оприбутковано на склад вироблену продукцію за собівартістю    
Надійшла від покупців передоплата готівкою за продукцію    
Здано до банку готівкову виручку    

 

(2 години)

Практичне заняття

Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів.

1. Економічний зміст формування доходів та облік реалізації.

2. Визнання та оцінка доходів.

3. Синтетичний та аналітичний облік доходів та фінансових результатів.

Практичне завдання 1

Підприємство Корона отримало дохід від реалізації продукції на суму 500000 грн. Витратами для отримання доходу від реалізації продукції визнані:

Прямі матеріальні витрати – 200000 грн.

Прямі витрати на оплату праці – 90000 грн.

Амортизація – 40000 грн.

ПДВ – 83500.

Прибуток – 86500 грн.

Визначити чистий рух коштів від операційної діяльності.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання 2

Підприємство Корона за 2009 рік отримала чистий прибуток 200000 грн. Протягом 2008 року дебіторська заборгованість зменшилась на 40000 грн., а кредиторська зросла на 25000 грн. Амортизаційні відрахування за 2008 рік становили 70000 грн. Визначити чистий рух грошових коштів від операційної діяльності.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Станом на 14.08.2013 р.

ПЛАНСейчас читают про: