double arrow

Тема 5. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТУ


1. Сутність ризик – менеджменту. Стратегія і тактика ризик – менеджменту

2. Інформаційне забезпечення функціонування ризик – менеджменту

3. Принципи керування ризиками

4. Основні етапи керування ризиком

 

Сутність ризик – менеджменту. Стратегія і тактика ризик – менеджменту

Управління ризиком покликане забезпечити оптимальне для підприємця співвідношення результатів економічної діяльності та ризику, яким вона обтяжена. Необхідною умовою для розв’язання проблеми ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності фірми. Виходячи з конкретних цілей, повинні виконуватись збір, обробка та аналіз інформації про зовнішнє середовище, про внутрішні показники фінансової, виробничої, комерційної діяльності фірми в минулому та в поточному періоді, здійснюватися прогнози щодо майбутнього.

Управління ризиком в широкому сенсі – це процес виявлення та оцінки ризиків, а також вибір методів та інструментів управління для оптимізації ризику.

Управління ризиками – це необхідність використовувати в управлінській діяльності різноманітні підходи, процеси, заходи, які дозволяють певною мірою (наскільки це можливо) прогнозувати можливість настання ризикованих подій і домагатися зниження ступеня ризику до допустимих меж.

Ризик – менеджмент є складовою фінансового менеджменту і представляє собою систему управління ризиками та фінансовими відношеннями, що виникають в процесі цього управління.

Ризик менеджмент включає стратегію і тактику управління ризиками.

Під стратегією управління розуміються напрямки та способи використання коштів для досягнення поставленої мети.

Тактика управління - це конкретні методи та прийоми, що використовуються для досягнення поставлених завдань в конкретних умовах.

Ризик - менеджмент як система управління складається з двох підсистем:

1. управляємої підсистеми (об’єкт управління);

2. управляючої підсистеми (суб’єкт управління).

Об’єктом управління в ризик – менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу та економічні відносини між господарюючими суб’єктами в процесі реалізації ризику.

Суб’єкти управління в ризик – менеджменті – це спеціальна група людей (підприємець, фінансовий менеджер, менеджер з ризикових ситуацій, спеціалісти зі страхування та ін.), які за допомогою різних прийомів та засобів управління здійснюють цілеспрямований вплив на об’єкт управління.

До функцій об’єкта управління в ризик – менеджменті відносять:

¾ організація управління ризиком;

¾ управління ризиковими вкладеннями капіталу;

¾ виконання робіт з мінімізації ризику.

До функцій суб’єкта управління в ризик – менеджменті відноситься:

¾ прогнозування;

¾ організація;

¾ регулювання;

¾ координація;

¾ стимулювання;

¾ контроль.


Сейчас читают про: