double arrow

Теоретичні відомості про визначення послідовності способів механічної обробкиЕксплуатаційні властивості переважної більшості деталей машин (зносостійкість, витривалість, опір корозії та ін.) залежать від розмірної точності та якості їх поверхонь. Якість поверхонь визначається сукупністю таких характеристик: шорсткості поверхонь, фізико-механічних властивостей (твердість, мікротвердість, величина залишкових напружень та ін.) та мікроструктури поверхневого шару.

Точність розмірів і шорсткість поверхонь деталей визначаються способом (послідовністю способів) її механічної обробки. Кожному способу механічної обробки відповідає свій діапазон розмірної точності та висоти мікронерівностей.

Для забезпечення необхідних фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталі машин підлягають обробці по зміцненню.

У роботі проводиться вибір і визначення послідовності способів механічної та зміцнюючої обробки, які забезпечують необхідну розмірну точність і якість поверхонь деталі, тобто необхідні експлуатаційні властивості.

При виборі та визначенні способу (послідовності способів) механічної та зміцнюючої обробки необхідно слідувати технічним вимогам креслень деталі.
У разі якщо досягнення однакових параметрів якості поверхонь можливе при різних способах механічної обробки, проводиться порівняння їх собівартості за приведеними витратами Сп.в..

Собівартість розраховується за формулою

де Тшт – штучний час операції.

Значення приведених витрат штучного часу, середньої економічної точності наведені в табл. Д.2.1.

Технологічні можливості деяких способів обробки для зміцнення поверхонь наведені в табл. Д.2.2.

Використовуючи вихідні дані, а також відомості з табл. Д.2.1. та Д.2.2, здійснюють вибір і визначення послідовності способів обробки деталі. Під час визначення способу слід мати на увазі, що сталі з вмістом вуглецю до 0,4% піддаються хіміко-термічній (термодифузійній) обробці. Поверхневе пластичне деформування використовується для нетермооброблюваних деталей. Абразивна фінішна обробка проводиться після хіміко-термічного або термозміцнення.Сейчас читают про: