double arrow

Характеристика поверхонь деталі «Вал-шестерня»Поверхня Розміри Форма, розташування Шорст-кість,
Тип Форма Зна-чення, мм До-пуск, мм Ква-літет точності Похи-бка До-пуск, мм Ква-літет точності Rа, мкм
В П 1,0       12,5
ДБ П 0,2       12,5
Вик, ДБ П 0,043 0,02 3,2
  ДБ   Ц     0,039     0,008 0,03 1,6  
ДБ П 0,74 0,05 3,2
  ОБ   Ц     0,016     0,006 0,006 0,4  
В Ф 0,4     12,5
ОБ П     0,02 2,5
В Ц 0,74       12,5
В П 0,74       12,5
В Ц 0,25       3,2
Вик Ф     6 ст.       0,8
В П 0,87       12,5
В Ц 0,74       12,5
ДБ П 0,4 0,03 2,5
В Ф 0,4       12,5
ОБ Ц 0,016 0,006 0,006 0,8
В П 1,4       12,5
ТБ КВ 13,2 0,043       0,8
ТБ КВ 13,2 0,043       0,8
В Ф         12,5

 
 


Рис. 1.1. Креслення деталі «Вал-шестерня»


Аналіз технічних вимог деталі

Марка матеріалу — сталь 40ХГНМ, ГОСТ 4543-71, зазначена в основному написі. Твердість 46±2 HRC, (п. 1 технічних вимог). На кресленні (рис. 1.1) вказані всі розміри, необхідні для виготовлення та контролю деталі. Точність розмірів задана комбінованим способом у вигляді поля допуску, квалітету точності та граничних відхилень за ГОСТ 2.307-79. Точність вільних розмірів — 14 квалітет, (п. 2 технічних вимог). Шорсткість поверхонь зазначена безпосередньо на кресленні у правому верхньому куті. Граничні відхилення форми та розташування пов. 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17 задані у вигляді умовних позначок за ГОСТ 2.308-79, відхилення для інших поверхонь повинні укладатися в допуск на розмір.

Форма та розміри шпонкового паза задані за ГОСТ 23360-78. Фаски і радіуси закруглень виконані за ГОСТ 10948-64.

Порядок виконання

1) Проаналізувати робоче креслення заданої деталі (згідно номера варіанта табл. Д.1.4).

2) Виконати аналіз службового призначення деталі.

3) Визначити форму та тип поверхонь деталі.

4) Сформулювати технічні вимоги до поверхонь, що створюють геометричну модель деталі.

1.5. Контрольні запитання

1) Які бувають поверхні деталі?

2) Що таке технологічна база?

3) Якими бувають конструкторські бази?

4) Які поверхні називають виконавчими?


 Сейчас читают про: