double arrow

Хімічні властивості насичених монокарбонових кислот

2

Характерні реакції за участю карбоксильної групи, в тому числі вияв кислотних властивостей, та реакції за участю вуглеводневого радикала: зміщення атомів Гідрогену біля α-карбонового атома.

 

Реакції за участю карбоксильної групи
Кислотні властивості: розчинні кислоти – слабкі електроліти, в гомологічному ряді сила зменшується зі збільшенням вуглеводного радикала, отже, найсильніша карбонова кислота – мурашина.
Дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіона Гідрогену та аніона кислотного залишку. Змінюють забарвлення індикаторів.   R – COOH R – C +
Властивості, спільні для органічних і неорганічних кислот
Умови перебігу реакції Продукти реакції Приклади рівнянь реакції
Взаємодія з металами, розташованими зліва від водню в електрохімічному ряді напруг металів   Сіль і водень  
магній ацетат (магній етаноат)  
оцтова кислота (етанова)  
Mg +

Взаємодія з основними та амфотерними оксидами Сіль і вода
калій ацетат
оцтова кислота (етанова)

Взаємодія з основними та амфотерними гідроксидами   Сіль і вода  
натрій ацетат

Взаємодія з солями Сіль і летка (або більш слабка кислота)  
Властивості, характерні тільки для органічних кислот
Утворення естерів (складних ефірів) Взаємодіють зі спиртами у присутності неорганічних кислот (відбувається оборотна реакція естерифікації)
оцтова к-та
Естер і вода. Гідроксильна група відщеплюється від кислоти, а атом Гідрогену – від спирту

 
етанол
O

етилацетат

Умови перебігу реакції Продукти реакції Приклади рівнянь реакції
Утворення ангідридів При нагріванні у присутності водовід’ємних речовин дві молекули кислоти відщеплюють воду з утворенням ангідриду кислоти Ангідрид кислоти і вода  
оцтовий ангідрид

Реакція заміщення Гідрогену при α-карбоновому атомі
Взаємодія з галогенами (хлором або бромом) у присутності червоного фосфору α–галогенкарбонові кислоти за будь-якої довжини вуглеводневого радикала  
2-хлорбутанова кислота ( α-хлормасляна кислота)

Специфічні властивості мурашиної кислоти
Вступає в реакцію «срібного дзеркала» по альдегідній групі Вугільна кислота та металічне срібло

мурашина кислота
H – C +

 

→ 2Ag↓ + ↑ + O
Розкладається при нагріванні Карбон (IV) оксид і водень H – C
Розкладається при нагріванні з концентрованою сульфатною кислотою Карбон (II) оксид і вода H – C CO↑ +
         

 

Застосування:

– Мурашина кислота – протрава при фарбуванні вовни; для консервації фруктових соків; відбілювач; дезінфекційний препарат.

– Оцтова кислота – сировина в промисловому синтезі барвників, медикаментів, органічного скла; розчин оцтової кислоти (3-8%) – у харчовій промисловості та у побуті як смаковий та консервувальний засіб (столовий оцет).

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: