double arrow

Гаген- Пуазейль формуласын227 Қан қысымын өлшеу кезінде манжетадағы қысымның төмендеуі барысында естілетін нақты тондар аталады

алғашқы

228 Қан қысымын өлшеу барысында алғашқы тондардың естілуі кезінде манометрдің көрсетуі сәйкес келеді

систолалық қысымға

229 Қан қысымын өлшеу барысында тізбекті тондардың кенет бәсеңдеуі кезіндегі манометрдің көрсетуі сәйкес келеді

диастолалық қысымға

230 Қанның систолалық көлемінің шамасы

Мл

Медициналық интроскопия.

231 Интроскопия дегеніміз

адам ағзасының ішкі, көзге көрінбейтін мүшелерін зерттеу әдістері

232 Адам ағзасының ішкі, көзге көрінбейтін мүшелерін зерттеу әдістері

Интроскопия

233 Интроскопия әдісіне жатады

дыбыс, түрлі диапозондағы электромагниттік сәулелер, тұрақты, айнымалы электромагниттік өріс, элементар бөлшектер ағыны арқылы бұзбай зерттеу әдістері

234 Интроскопияның кескінді әдісі

объектінің көлеңкелі кескінін (суретін) алу

235 Интроскопияның томографиялық әдісі дегеніміз
обьектінің қабатты кескінін алу

236 Эхозондтау дегеніміз

объектінің ішкі құрылымын және ондағы жүріп жатқан үрдістерді дыбыстық (ультрадыбыстық) толқындардың көмегімен бұзбай зерттеу әдісі

237 Томография дегеніміз

әртүрлі қиылысатын бағыттарда объектінің ішкі құрылымын бұзбай, қабатты зерттеу әдісі

238 Интроскопияның кескінді әдісінің көмегімен болады

бір ракурспен объектіні сәулелендіріп, оның көлеңкелі кескінін алуға

239 Интроскопияның кескінді әдісі кезінде

кескінді алу үшін ешқандай математикалық түрлендірулер жүргізілмейді

240 Рентгенді томография әдісінде қабатты суреттердің алынуы негізделген

зерттеуді құрайтын үш құраушының екеуінің орын ауыстыруына

241 Эхозондтау әдісінің томографиядан басты айырмашылығы

аймақтар емес, шекаралар қарастырылады

242 Интроскопияның эмиссиялы әдістерін қолданғанда

кеңістікте үлестірілген сәуле көзі бар белсенді (сәулелендіретін) объектіден шығатын сәулелену тіркеледі

243 Интроскопияның құрамды трансмиссиялы- эмиссиялы әдістерін қолдану кезінде

заттың көлемі бойымен үлестірілген, сыртқы сәулеленумен қозған көздерден шыққан екінші ретті сәулелену тіркеледі

244 Эхозондтауды қолдану кезінде

пассивті объектінің ішкі құрылымдарынан шағылған зондталатын сыртқы сәулелену тіркеледі245 Томографиялық зерттеулердің медицинада қолданылатын әдісі

медициналық визуализация және медициналық диагностика

246 Дыбыс толқындарын қолданатын томографияның аты

ультрадыбыстық және сейсмикалық томография

247 Электромагниттік сәулеленуді қолданатын томография рентгенді

248 Электромагниттік өрісті қолданатын томография

Магниттік - резонансты

249 Элементар бөлшектерді қолдану томографиясына жатады

Протонды томография

250 Екі өлшемді томографияның принципі

1бір жазықтықтан көп ракурс- бір өлшемді кескіндер жиынтығы және математикалық өңдеу

251 Үшөлшемді қабатты томографияның принципі

көптеген параллель жазықтықтарда ракурстардың көп болуы- бірөлшемді кескіндер жиынтығы және математикалық өңдеу- 2 D томограммалар жиыны

252 Үшөлшемді еркін томографияның принципі

көптеген қиылысатын жазықтықтарда ракурстардың көп болуы - бірөлшемді кескіндер жиынтығы және математикалық өңдеу

253 Ультрадыбыстық зерттеулерде де қандайда бір қиманың кескіні алынатынына қарамастан, оны алу әдісі томографиялық емес, себебі

қиылысатын жазықтықтарда көп ракурсты кескін болмайды және кері томографиялық мәселенің шешуі болмайды

254 Компьютерлі томограф дегеніміз

рентгенді қондырғы мен компьютердің жиынтығы

255 Компьютерлік томография дегеніміз

операциялық араласуды қажет етпейтін диагностиканың қауіпсіз тәсілі

256 Компьютерлік томография қолданылады

сүйектің зақымдануы мен жарақатын диагностикалау үшін

257 Компьютерлік томографияда түсті заттарды қолдану мүмкіндік береді

бүйректің, ішектің, қантамырларының сапалы кескінін алуға

258 Кәдімгі рентгенге қарағанда компьютерлік томографияның ерекшелігі

жұмсақ ұлпалар жақсы көрінеді

259 Ми мен бас сүйегінің компьютерлік томографиясы мүмкіндік береді

инсульт бөліктерін, ісікті, гематомаларды, қантамырларының патологиясын көруге

260 Мойынның компьютерлік томографиясы мүмкіндік береді

мойынның лимфа түйіндерінің үлкею себептерін, ісіктерін анықтауға

261 Кеуденің компьютерлік томографиясы мүмкіндік береді

рентгенография мен флюорография кезінде анықталған өкпедегі күдікті өзгерістерді айқындауға

262 Құрсақ қуысы мен жанбастың компьютерлік томографиясы мүмкіндік береді

операция алдында іш жарақатының қосымша анықталған патологиясын дәл диагностикалауға

263 Омыртқаның компьютерлік томографиясы арқылы

диск жарығын (грыжасын), жұлын каналының тарылуын анықтауға болады

264 Маммограф қолданылады

сүт безінің ішкі құрылымын зерттеуде

265 Есептеуіш томография дегеніміз

кескіндеу мәліметтері бойынша объектінің ішкі құрылымын қалыпқа келтірудің

266 Ядролық магнитті резонанс (ЯМР) әдісі негізделген

сыртқы магнит өрісінің магнит моменттері бар ядролармен өзара әсерлесуіне

267 Жілік майын тексерудің ең тиімді әдісі магниттік- резонансты томография

268 Магниттік– резонансты томографияның мынадай пациенттерге қарсы көрсетілімі бар

бөгде металл қосындылары бар және клаустрофобиямен ауыратын

269 Ультрадыбыстық зерттеудің артықшылығы пациентке зиянсыз әсері

270 Мынадай ауруларда ультрадыбыстық зерттеуді қолдануға мүмкін емес не қолданылуы шектелген

сүйек жүйелері ауруларында

271 Мынадай ауруларда ультрадыбыстық зерттеуді қолдануға мүмкін емес не қолданылуы шектелген

өкпе ауруларында

272 Мынадай ауруларда ультрадыбыстық зерттеуді қолдануға мүмкін емес не қолданылуы шектелген

ішек- қарын жолдары ауруларында

273 Мынадай ауруларда ультрадыбыстық зерттеуді қолдануға мүмкін емес не қолданылуы шектелген

Бас миы ауруларында

274 Акустикалық тығыздығы әртүрлі болатын екі ортаның шекарасында ультрадыбыстық толқындар

бір бөлігі шағылып, екінші бөлігі сынады

275 Қозғалыстағы объектіден шағылған ультрадыбыстық сигналдың жиілігінің өзгеруіне негізделген құбылыс аталады

Доплер эффект

ЖЖ, АЖЖ , УЖЖ токтарды қолдануға негізделген терапевтикалық техника.

276 Электромагниттік өрістер тек мынадай физикалық орталармен ғана өзара әсерлеседі

бос (еркін) және байланысқан электр зарядтары бар

277 Зарядтың екі түрі де болатын орталарда электромагниттік өріс тудырады

өткізгіштік және ығысу токтарын

278 Электромагниттік өрістің магниттік және электрлік құраушыларының ағзамен өзара әсерлесуі әкеліп соғады

биологиялық эффектінің күшеюіне

279 Радиобиологияда барлық электромагниттік өрістер мынадай екі диапазонға бөлінеді

төменгі және жоғары жиілікті

280 Радиобиологияда 100 000 Гц жиілікке дейінгі аралықта жататын электромагниттік өрістер аталады

төменгі жиілікті

281 Радиобиологияда 100 000 Гц жиіліктен жоғары аралықта жататын электромагниттік өрістер аталады

жоғары жиілікті

282 Төменгі жиілікті электромагниттік өрістермен салыстырғанда адам денесі мынадай қасиеттерге ие

өткізгіштер қасиеттеріндей

283 Сыртқы өрістің әсерінен ұлпаларда пайда болады

өткізгіштік тогы

284 Индукцияланған өткізгіштік тогына аса сезімтал

жүйке жүйесі

285 Ағзада ток көбінесе ағады

жасушааралық сұйықтықпен

286 Ағзада токтың көбінесе жасушааралық сұйықтықпен ағу себебі

оның кедергісі жасуша мембраналарының кедергісінен кіші

287 Электр тогымен жарақаттанудың биофизикалық механизміне жатады

ток күшінің кенет артуы

288 Жоғары жиілікті электр тербелістері ең бірінші емдік әсер етеді

ағза ұлпалары құралатын заттың зарядталған бөлшектеріне

негізіне олардың мына бөліктерге

289 Жоғары жиілікті электр тербелістердің ағзаға тиімді әсер етуінің екі тобы

жылулық эффект және айрықша эффект

290 Ұлпалардың жоғары жиілікті токтармен, өрістермен қыздырылуы мынаның есебінен жүреді

дене ішіндегі ұлпалар мен мүшелерде жылудың тікелей бөлінуі

291 Индуктотермия деп аталатын әдіс ағзаны қыздыру әдісі

жоғары жиілікті айнымалы магнит өрісімен

292 Диатермия кезінде

жалаңаштандырылған дене бөлігіне лампалы генератордың терапевтік контурымен қосылған екі қорғасын пластинка орнатылады

293 Диатермокоагуляция кезінде

токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия дененің өте кішкене бөлігіне жинақталып, ұлпаларды біріктіру үшін қолданылады

294 Электротомия кезінде

токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия капиллярлық қан кетуді болдырмай, ұлпаларды кесу үшін қолданылады

295 Индуктотермия кезінде

емделуге тиісті дене бөлігін генератордың терапевтік контурымен қосылған соленоидтың орамдары ішіне орналастырады

296 УЖЖтерапия кезінде

емделуге тиісті дене бөлігін терапевтік контурдың конденсаторын құрайтын екі электродтың арасына орналастырады

297 Индуцияланған өткізгіштік тоққа аса сезімтал

жүйке жүйесі

298 Төменгі жиілікті токтардан жоғары жиілікті токтардың айырмашылығы

1 диэлектриктерді қыздырмайды, ал өткізгіштерді жоғары температураға қыздыруға қабілетті

2 тек диэлетриктерді ғана жоғары температураға дейін қыздыруға қабілетті

3 өткізгіштерді де, диэлектриктерді де жоғары температураға дейін қыздыруға қабілетті

4 тек өткізгіштерді ғана жоғары температураға дейін қыздыруға қабілетті

5 өткізгіштерді қыздырмайды, ал диэлектриктерді жоғары температураға қыздыруға қабілетті

299 Адам ағзасына электрофизикалық факторлармен әсер ету мынадай топтарға бөлінеді

1 токпен және ультрадыбыспен әсер ету

2 рентген және радиоактивті сәулелермен

3 токпен және өріспен әсер ету

4 көрінетін және ультракүлгін сәулелермен әсер ету

5 өріспен және инфрақызыл сәулемен әсер ету

300 Адам ағзасына тұрақты электр өрісімен әсер ету әдісі

Гальванизация

301 Микротолқындық және дециметрлік толқынды терапия дегеніміз адам ағзасына

аса жоғары жиілікті электромагниттік толқынмен әсер ету әдісі

302 Дарсонвализация және электрохирургия дегеніміз адам ағзасына

1 тұрақты электр өрісімен әсер ету әдісі

2 аса жоғары жиілікті электромагниттік толқынмен әсер ету әдісі

3 жоғары не ультра жоғары жиілікті электр не магнит өрісімен әсер ету әдісі

4 үздікті (импульсті) электр тогымен әсер ету әдісі

5 жоғары жиілікті электр тогымен әсер ету әдісі

303 Адам ағзасына тұрақты электр өрісімен әсер ету әдістері

Гальванизация

304 Адам ағзасына үздікті электр тогымен әсер ету әдісі

1 индуктотермия және УЖЖ- терапия

2 электрофорез

3 дарсонвализация

4 электростимуляция

5 аэроионотерапия және микротолқындық терапия

305 Адам ағзасына электрофизикалық факторлармен әсер ету үшін қолданылады

1 электродтар

2 диодтар

3 триодтар

4 тонометр

5 фонендоскоп

306Адам ағзасына электр тогымен әсер ету әдістерінде электродтар орналастырылады

1 адам денесінен белгілі бір арақашықтықта

2 адамның денесіне тікелей

3 адам денесіне тікелей де және белгілі бір арақашықтықта да

4 электродтар қолданылмайды

5 адамның ішкі мүшелеріне

307 Адам ағзасына электр не магнит өрістерімен әсер ету әдістерінде электродтар орналастырылады

1 адам денесінен белгілі бір арақашықтықта

2 адамның денесіне тікелей

3 адам денесіне тікелей де және белгілі бір арақашықтықта да

4 электродтар қолданылмайды

5 адамның ішкі мүшелеріне

Тұрақты токты қолдануға негізделген терапевтік техника.

308 Гальванизация дегеніміз

ағза ұлпасына шамасы аз тұрақты токпен әсер етіп, емдеу әдісі

309 Шамасы аз тұрақты токты пайдаланып емдеу әдісі аталады

Гальванизация

310 Емдік элекрофорез дегеніміз

тұрақты токтың көмегімен ағза ұлпаларына дәрілік заттарды енгізу

311 Тұрақты токтың әсерімен ағза ұлпасына дәрілік заттарды енгізу аталады

Электрофорез деп

312 Электр өрісі әсерінен емдік иондардың қозғалысы аталады

Электрофорез деп

313 Медицинада электрофорез қолданылады

ағзаға дәрі-дәрмектік заттарды енгізу үшін

314 Тұрақты токтың мынадай шамасында қолдың құрысуы басталады

МА

315 Емдік электрофорез әдісінде дәрілік заттар ағзаға енгізіледі

бір аттас электрод астындағы иондар түрінде

316 Тұрақты токтың ұлпаларға алғашқы әсері анықталады

зарядталған бөлшектердің ұлпалардағы орын ауыстыруымен

317 Гальванизация кезінде тұрақты токтың алғашқы әсері білінеді

ұлпадағы электролиттер иондарының орын ауыстыруымен

318 Гальванизация кезінде жасушалар қызметінің күйі өзгереді

ұлпалардағы иондардың концентрациясы өзгерген кезде

319 Тұрақты токтың әсерінен жасуша қызметі күйінің қозу немесе тежелу жағына қарай өзгеруі жүреді

1 ұлпалардағы жылулық құбылыстар салдарынан

2 денедегі атомдардың концентрациясының өзгеруінен

3 мембраналар қабықшасының серпімділігінен

4 электролит мөлшерінің өзгеруінен

5 жасуша қабықшасының екі жағындағы иондар концентрациясының өзгеруі салдарынан

320 Электр тогының әсерінен бұлшықеттердің еріксіз құрысып, жиырылуына байланысты ағза ұлпасының қозуы аталады

электрлік соққы деп

321 Бір валентті иондар концентрациясының екі валентті иондар концентрациясына қатынасының артуы кезінде биообъектілер ұлпаларындағы жасушалар

қозады

322 Гальванизацияда қолданылатын ток

тұрақты ( күші аз)

323 Адамның тұрақты токты сезінуі басталады

1 мА шамасы маңайында

324 Өлшеуіш тізбекті биологиялық жүйемен жалғайтын арнайы пішінді өткізгіштер аталады

Электродтар деп

325 Тұрақты токтың ағзаға әсері байланысты болады

ток күшіне

326 Электр тогымен жарақаттану кезінде жасушалардың зақымдану дәрежесін анықтайтын негізгі параметр

Ток шамасы

327 Ағзаның электр тогымен жарақаттануы мына түрде білінуі мүмкін

электрлік жарақат не электрлік соққы

328 Токтың денеге енетін және шығатын жерлерінде пайда болатын айқын дөңгелек дақ түріндегі терінің зақымдануы аталады

ток таңбалары

329 Дәрмектік электрофорез кезінде теріс электрод астындағы төсеніштен енгізіледі

қышқыл радикалдары

330 Электрофорез кезінде дәрмектік заттарды ион түрінде енгізу

фармакологиялық эффектіні арттырады

331 Электрофорез арқылы енгізілетін дәрмектік заттар енеді

Эпидермиске

332 Электрофорез арқылы енгізілетін дәрмектік заттар жинақталады

дерманың жоғарғы қабаттарында

333 Электрофорез кезінде дәрмектік заттар әсер етеді

электродтар астындағы ұлпаларға

334 Иондардың қозғалғыштығы байланысты

ион табиғатына

335 Ионның қозғалғыштығы дегеніміз

ионның кернеулігі бір өлшем электр өрісі әсерінен қозғалу жылдамдығы

336 Ион дегеніміз

электроннан айырылған не қосып алған зат

337 Электролиттік диссоциация дегеніміз

еріген заттың молекулаларының оң және теріс иондарға ыдырауы

338 Электролиттік ерітінділерде иондар пайда боладыСейчас читают про: