double arrow

Электролиттік диссоциация кезінде


339 Электролиттердің судағы ерітіндісінде заряд тасымалдаушылар

Иондар

340 Электролиттерге жатады

тұз, қышқыл, сілті ерітінділері

341 Оң иондар аталады

катиондар

342 Теріс иондар аталады

Аниондар

343 Оң зарядталған электрод аталады

Анод

344 Теріс зарядталған электрод аталады

Катод

345 Электр өрісінде электролиттердің оң иондары жылжиды

катодқа қарай

346 Электр өрісінде электролиттердің теріс иондары жылжиды

анодқа қарай

347 Иондардың орын ауыстыру жылдамдығы тура пропорционал

электр өрісінің кернеулігіне

348 Тұрақты токпен әсер еткенде теріс электродтың астындағы дәкеден

1 адам ағзасына оң иондар да, теріс иондар да кіреді

2 оң және теріс иондардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

3 оң иондар мен олардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

4 теріс иондар және олардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

5 теріс иондар және оң иондардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

349 Тұрақты токпен әсер еткенде оң электродтың астындағы дәкеден
1 адам ағзасына оң иондар да, теріс иондар да кіреді

2 оң және теріс иондардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

3 оң иондар мен олардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

4 теріс иондар және олардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

5 теріс иондар және оң иондардың күрделі химиялық қосылыстары кіреді

Биологиялық жүйелерді математикалық модельдеу.

350 Үлгі дегеніміз

зерттелетін қандай да бір күрделі объектінің жан- жақты кескіні

351 Үлгілеу дегеніміз

қандай да бір күрделі объектіні оқып- зерттеуді оның үлгісін зерттеумен алмастыру әдісі

352 Үлгілеудің негізгі кезеңдері

алғашқы мәліметтер жинақтау, мақсат қою, негізгі жорамалдарды айқындау, үлгі жасау, оның реал объектіге ұқсастығын тексеру

353 Үлгілеудің 1-ші кезеңінде

зерттеуші реал объектінің түрлі сипаттамасы, яғни қасиеттері, ондағы үрдістер жайында көбірек мәлімет алу керек

354 Үлгілеудің 2-ші кезеңінде

зерттеудің мақсаты, негізгі мәселелері, зерттеушінің зерттеу кезінде қандай жаңа білімдер алғысы керектігі анықталады

355 Үлгілеудің 3-ші кезеңінде

реал объект ықшамдалып, есепке алмауға болатын, зерттеу мақсатына маңызды емес сипаттамалары анықталады

356 Үлгілеудің 4-ші кезеңінде

үлгіні жасау, оны зерттеу

357 Үлгілеудің 5-ші кезеңіндеүлгінің қолданылу шекарасы көрсетіледі

358 Биофизикада, биологияда, медицинада жиі қолданылатын үлгілер

физикалық, биологиялық, математикалық

359 Физикалық үлгі дегеніміз

физикалық табиғаты зерттелетін объектінің физикалық табиғатындай болатын үлгі

360 Биологиялық үлгі дегеніміз

реал күрделі объектілердегі биофизикалық үрдістердің заңдылықтарын, қасиеттерін зерттеуге ыңғайлы биообъектілер

361 Математикалық үлгі дегеніміз

реал объектідегі үрдістерді математикалық теңдеулер көмегімен өрнектеу

362 Үлгіге қойылатын талаптар

реал объектіге сәйкестігі, үлгінің қолданылу шекарасы дәл анықталу керек

363 Үлгілеудің 1-ші кезеңі

алғашқы мәліметтер жинақтау

364 Үлгілеудің 2-ші кезеңі

мақсат қою

365 Үлгілеудің 3-ші кезеңі

негізгі жорамалдарды айқындау

366 Үлгілеудің 4-ші кезеңі

үлгі жасау, зерттеу

367 Үлгілеудің 5-ші кезеңі

үлгінің реал объектіге ұқсастығын тексеру

 

 Сейчас читают про: