double arrow

А- белдеуі мен I – белдеуі


Микроскоп.


1 Микроскопия

көзге көрінбейтін ұсақ объектілерді оқып-зерттеу әдісі

2 Микроскоп

қаруланбаған көзге көрінбейтін ұсақ объектілердің үлкейтілген кескінін алуға арналған оптикалық құрал

3 Микроскоптың ең үлкен ұлғайтуы

Нан артпайды

4 Микроскоптың ұлғайтуының шекті болуы байланысты

оның ажырату қабілетіне

5 Қалыпты көздің жақсы көру арақашықтығы

См

6 Микроскоп аралығы мынадай болатын препарат бөліктерін ажыратып көрсете алады

Нм

7 Микроскоптың негізгі бөлігі

оптикалық жүйе

8 Микроскоптың оптикалық жүйесі тұрады

Объектив пен окулярдан

9 Объектив тұрады

қысқа фокусты екі не үш линзалардан

10 Объектив қолданылады

кескінді көз жақсы ажыратып, көре алатындай өлшемге дейін ұлғайту үшін

11 Объектив арқылы алынған кескінді көз жақсы ажыратып, көре алатындай өлшемге дейін ұлғайту үшін қолданылады

Окуляр

12 Микроскоптың пайдалы ұлғайтуы дегеніміз
окулярдың препарат кескінін көз жақсы ажыратып, көре алатындай өлшемге дейін ұлғайтуы

13 Окуляр тұрады

Екі линзалар тобынан

14 Айнадан шағылған сәулелерді объектіге бағыттайды

Конденсор

15 Микроскоптың диафрагмасы

өрістік және апертуралық жарық шоғырын шектейді

16 Препаратқа жан-жақтан түскен, кескін алуға қатыспайтын шашыраған сәуленің мөлшерін азайтады

Диафрагма

17 Микроскоптың объективі беретін кескіні

төңкерілген, үлкейтілген және шын

18 Микроскоптың окуляры беретін кескіні

үлкейтілген, тура және жалған

19 Микроскоптың негізгі сипаттамаларының бірі

ажырату қабілеттілігі

20 Микроскоптың негізгі сипаттамаларының бірі

Ажырату шегі

21 Зерттелетін объектінің бөліктерінің бір-бірінен бөлек, ажыратылып көріне алатындай ең кіші арақашықтығы аталады

микроскоптың ажырату шегі

22 Зерттелетін объектінің жақын орналасқан екі нүктесінің кескіндерін оптикалық жүйенің бөлек бере алу қасиеті аталады

микроскоптың ажырату қабілеттілігі

23 Апертуралық бұрыш дегеніміз

объективке түскен шеткі сәулелер арасындағы бұрыш

24 Препарат арқылы өткен сәулелердің объективке максимал түсу бұрышы аталады апертуралық бұрыш

25 Микроскоптың ажырату шегі неғұрлым кіші болса

ажырату қабілеттілігі соғұрлым үлкен болады

26 Микроскоптың ажырату қабілеттілігін арттыру үшінжарықтың толқын ұзындығы мен сандық апертураны үлкейту керек

27 Зерттелуші препарат пен объективтің аралығында сұйықтық болатын микроскоптар аталады

иммерсиялық

28 Микроскоптың ұлғайтуы объективтің сызықтық ұлғайтуы мен окулярдың бұрыштық ұлғайтуының

көбейтіндісіне тең

29 Микроскоппен зерттелетін объектілердің негізгі топтары

мөлдір және мөлдір емес объектілер

30 Жарықты жұтатын бөліктері бар мөлдір препараттар зерттеледі

өтетін жарықтағы жарық өріс әдісі бойынша

31 Жарықты шағылдыратын мөлдір емес объектілер зерттеледі

шағылған жарықтағы жарық өріс әдісі бойынша

32 Жарықты жұтпайтын мөлдір объектілер зерттеледі

өтетін жарықтағы қараңғы өріс әдісі бойынша

33 Оптикалық анизотропты элементтері бар препараттарды поляризациялық жарықта бақылау әдісі аталады

поляризациялық микроскопия

34 Мөлдір, түссіз, боялмаған объектілер зерттеледі

фазалық- контрастық әдіс бойынша

35 Электрондардың бағытталған ағыны қолданылатын микроскопия

электрондық

36 Электрондық микроскопта линзалар орнына қолданылады

Электромагниттік катушкалармен жасалатын магнит өрісі

37 Микроскоптың көмегімен объектілердің нақты сызықтық өлшемдерін алу үшін қолданылады

Окуляр-микрометр

Бұлшық еттер биомеханикасы.

38 Бұлшықет ұлпасы

бұлшықет жасушаларының (талшығы), жасушадан тыс заттың, жүйке талшықтары мен қантамырларының қою тізбегінің жиынтығы

39 Құрылысы жағынан бұлшықеттер бөлінеді

бірыңғай салалы және көлденең жолақты

40 Құрылысына қарамастан барлық бұлшықеттердің

механикалық қасиеттері ұқсас

41 Құрылысына қарамастан барлық бұлшықеттердің

химиялық құрамы ұқсас

42 Әрбір бұлшықет талшығы

ақуыздар жиынтығы

43 Талшықтар (жасуша) ішінде белгілі органеллалардан басқа

жиырылғыш аппарат, саркоплазмалы ретикулум, көлденең түтікшелер жүйесі бар

44 Жасушаның жиырылғыш аппараты тұрады

параллель орналасқан миофибриллалардан, саркоплазмалы ретикулумнан, көлденең түтікшелер жүйесінен

45 Миофибриллаларда болады

А- белдеуі мен I – белдеуі

46 Саркомер

бұлшықет жасушасының элементар жиырылу бірлігі

47 Саркомердегеніміз

актин мен миозиннің жуан, жіңішке жіпшелерінің реттелген жүйесі

48 Саркомердің жуан жіпшесі тұрады

миозин ақуызынан

49 Саркомердің жіңішке жіпшесі тұрады

актин ақуызынан

50 Бұлшықет жасушасында тропонин

актин тізбегінде орналасқан

51 Миофибриллалардың босаңсыған кезінде тропомиозин молекулалары

көлденең көпіршелердің актин тізбегіне жабысуына кедергі жасайды

52 Бұлшықеттің жиырылуы кезінде жіңішке жіпшелер жуан жіпшелердің арасына енгенде

ұзындықтары өзгермей, жіпшелер салыстырмалы жылжиды

53 Актин және миозин жіпшелерінің ұзындығы ет жиырылғанда,

өзгермейді

54 Саркомердегі жуан және жіңішке жіпшелердің жылжуын алғаш рет анықтаған

Хаксли

55 Миозин көпіршелері

Сейчас читают про: