Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної. (дворової) водвідвідної мережі
(дворової) водвідвідної мережі

Гідравлічний розрахунок водовідвідного колектора проводять у такій по-слідовності:

1. Намічають розрахункову трасу прокладки колектора, починаючи з най-більш віддаленої точки забору стоків.

2. За методикою розрахунків водопроводу визначають значення на кожній ділянці, л/с. Витрати стоків qs на кожній ділянці визначають за формулою

, л/с (3.1)

де =1,6 л/с - витрата стоків від одного унітазу, якщо £ 8 л/c; у інших ви-падках qs = .

3. По розрахунковій витраті підбирають як і для водопроводів “умовний” діаметр d, мм (мінімальний діаметр внутрішньоквартальної мережі d=150 мм), для цього діаметру уклон i=imin=0,008, наповнення 0,3≤h/d≤0,6 (див. додаток 6), враховуючи, щоб швидкості були “незамулюючими” (V≥0,7 м/с) та збільшува-лися впродовж траси.

ih/l ( 3.2)

де Δh - падіння уклону лотка труби, м; l- довжина труби на розрахунковій ді-лянці, м при постійній витраті стоків; h/d - наповнення труби (відношення глиби-ни потоку стоків до діаметру).

4. По трасі колектора визначають падіння уклону Δh=і·l на ділянках з по-стійними витратами стоків, відмітки поверхні землі, лотка труби, глибини закла-дання труби (до лотка). Всі розрахунки виконуються в табличній формі.

Приклад

Вихідні данні: Вихідні данні ті ж самі, що і для водопостачання. Відміт-ка лотка вуличного колектора у місці підключення колектора житлової групи – 94,50 м.

Вирішення:

1. Намічають трасу прокладки колектора 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, де циф-рами позначені всі намічені колодязі. Розрахунковими будуть ділянки з постій-ною витратою стоків, тобто 11-10-8-5-4-3-1.

2. По кожній ділянці визначають величини N, NP, d, qtot за методикою, яка

 

 
 

використовувалась при розрахунках водопровідної мережі. Витрату стоків qs виз-начають за формулою (3.1), враховуючи, що на ділянках 4-3 та 3-1 qs = qtot (qtot перевищує 8 л/с).

3. Розрахункові витрати води знаходяться в діапазоні 3,48…9,42 л/с, тобто можуть бути пропущені чавунним колектором d = 150 мм. Ухил приймають згід-но з додатком 6 таким чином, щоб із усіх можливих він був мінімальним. На-приклад: для q11-10= 3,58 л/с, приймають і=0,012, V=0,72 м/с, h/d=0,32; q4-3= 8,745 л/с - і=0,009, V=0,81 м/с, h/d= 0,58.

4. На ділянках визначають падіння ухилу Δh=i·l. Наприклад:

Δh11-10 = 0,012· 34=0,41 м;

Δh8-5 = 0,008· 117=0,94 м.

5. Відмітки поверхні землі беруть із плану траси. Мінімальне заглиблення колодязів hmin визначають за формулою: hmin =0,7+δтр+d, м

де 0,7 – мінімальна відстань від поверхні землі до верху труби з умов експлуата-ції, м; δтр- товщина стінки труби, δтр=0,015 м; d –діаметр труби, d=0,15 м.
Тоді hmin= 0,7+0,015+0,15=0,865 м.

Глибину найвіддаленішого колодязя (ВВ-11) округлюють і приймають рів-ною 1 м. Тоді відмітка лотка першого колодязя буде 99,7-1=98,7 м. Відмітка лот-ка подальшого колодязя буде Z10-Δl11-10=98,7-0,41=98,29 м. Ця відмітка є відміт-кою лотка труби в кінці ділянки 11-10 і, водночас, відміткою лотка труби на по-чатку ділянки 10-8. Таким же чином підраховують відмітки лотка труби по всій довжині колектора.

6. Маючи відмітки землі та лотка, визначають глибини закладання труби. Наприклад, для колодязя ВВ-5 вона становить 98,80-96,91=1,89 м.

В місці підключення внутрішньоквартального колектора до міських во-довідних мереж влаштовується так званий “перепадний колодязь”, в якому стоки житлової групи з більш високої відмітки попадають у вуличний колектор, що має більшу глибину закладання (згідно з вихідними даними для проектування (див. табл.2 [ 17]) відмітка лотка вуличного водовідвідного колектора складає мінус 4.00 м відносно рівня землі). В прикладі – це колодязь ВВ-1. В ньому буде дві відмітки лотка і, як наслідок, дві глибини закладання труби.

Всі розрахунки зведені в таблицю 3.1.


Таблиця 3.1

Гідравлічний розрахунок дворової водовідвідної мережі

Розрахункова ділянка SN P NP a q0, л/с , л/с л/с , л/с Довжина l, м Діаметр d, мм Уклон, i Швидкість V, м/с Наповнення, h/d Падіння укл. il, м Відмітки Глибина закладання труби
поверхні землі лотка труби
  на по-чатку   в кінці   на по-чатку     в кінці   на по-чатку   в кінці
11-10 0,010833 1,733 1,32 0,3 1,98 1,6 3,58 0,012 0,72 0,32 0,41 99,7 99,60 98,7 98,29 1,00 1,31
10-8 3,466 2,01 0,3 3,015 1,6 4,615 0,010 0,72 0,39 0,54 99,6 99,45 98,29 97,75 1,31 1,70
8-5 9,099 3,86 0,3 5,787 1,6 7,387 0,008 0,74 0,54 0,84 99,45 98,80 97,75 96,91 1,70 1,89
5-4 11,266 4,50 0,3 6,745 1,6 8,345 0,008 0,79 0,59 0,04 98,80 98,80 96,91 96,87 1,89 1,93
4-3 15,166 5,58 0,3 8,37 - 8,37 0,008 0,79 0,59 0,25 98,80 98,65 96,87 96,62 1,93 2,03
3-1 16,899 6,06 0,3 9,09 - 9,09 0,009 0,82 0,60 0,41 98,65 98,35 96,62 96,21 94,35 2,03 2,14 4,00

 Примітки. 1. В гр. 19 і 21 в кінці ділянки 1-3 вказані дві відмітки: в чисельнику – відмітки лотка та глибини закладання внутрішньоквартального колектору, в знаменнику – відповідно, вуличного.

2. Як видно з даних, що наведені у гр.20, 21, для всієї внутрішньоквартальної мережі глибина закла-дання труби перевищує глибину промерзання грунту у даному населеному пункті, яка становить 1 м.


Дата добавления: 2017-12-14; просмотров: 275; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше... 8839 - | 7187 - или читать все...

 

18.206.194.83 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.003 сек.