double arrow
Гідравлічний розрахунок трубопроводів водяної

Теплової мережі

Гідравлічний розрахунок виконується для визначення діаметрів теплопро-водів та втрат тиску в них при розрахункових витратах води та рекомендованих з техніко-економічних міркувань питомих втрат тиску чи швидкостей води в теп-лопроводах.

Перед виконанням гідравлічного розрахунку готують розрахункову схему теплової мережі і визначають витрати води на її ділянках. Кожна розрахункова ділянка - це частина теплопроводу з незмінною витратою теплоти.

Визначення витрат води з теплової мережи на гаряче водопостачання ба-гатоповерхових житлових будинків (більше 5 поверхів) залежить від схеми при-єднання водопідігрівачів до теплової мережи (паралельна чи двоступенева) та способу регулювання відпуску теплової енергії споживачем.

Для споживачів при Qh max/Q0max> 1 приймається паралельна схема, а при Qh max/Q0max = 0,2…1 - двоступенева.

Для сучасних житлових будинків з підвищеними нормативами опору теплопередачі огороджуючих конструкцій, як правило, Qhmax/Q0max > 1, а в тепло-вих мережах централізованих систем теплопостачання прийнято центральне якіс-не регулювання по навантаженню на опалення будинків.

 


Сейчас читают про: