double arrow
Розрахунок витрат теплоти на опалення житлових будинків

Максимальний тепловий потік на опалення житлових будинків визнача-ють по формулі

, Вт (4.1)

де q0 - укрупнений показник максимального теплового потоку на опалення 1м2 загальної площі житлового будинку, Вт/м2; приймають: а) для будинків, які збу-довані після 1.01.1994 р., в залежності від етажності і температурної зони Украї-ни (додаток 7); б) для будинків, які збудовані до 1.01.1994 р., в залежності від їх етажності і розрахункової температури зовнішнього повітря для проектування опалення tО,°С; А - загальна площа житлового будинку, м2.

Температурні зони України визначають в залежності від кількості градусо- діб S, які розраховують по формулі:

град×діб (4.2)

де поп - кількість діб опалювального сезону для даної місцевості, приймають згідно додатка 8, діб; tc.оп – середня температура опалювального сезону, °С, прий-мають згідно додатка 8; tв - середня температура внутрішнього повітря в житло-вих будинках, приймається tв = +18 C°.

Кліматологічна характеристика деяких населених пунктів України наведе-на в додатку 8.

 

Розрахунок витрат теплоти на гаряче водопостачання

Житлових будинків

Тепловий потік на підігрів гарячої води за період максимального спожи-вання (з урахуванням тепловтрат в трубопроводі) визначають по формулі

Вт (4.3)

де - максимальна витрата гарячої води, л/с, яка визначається за методикою, аналогічною розрахунку максимальної витрати холодної води по формулі (2.3), яка наведена у розділі 2.1; t c - температура холодної водопровідної води,°С; при-ймається для розрахункового (холодного) періоду, t c = +5 оC; k t - коефіцієнт, який враховує тепловтрати неізольованими трубопроводом системи гарячого водопостачання житлового будинку, приймається k t » 0,25.

 


Сейчас читают про: