double arrow

Вимоги до готелів усіх категорій


Готелі усіх категорій повинні мати зручні під'їзні шляхи з необхідними дорожніми знаками, упорядковану й освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим покриттям для короткочасного пар-кування і маневрування. Готель, що займає частину будинку, повинен мати окремий вхід, за наявності окремого входу в ресторан вивіску з його назвою.

У готелі необхідно забезпечувати безпеку життя, здоров'я турис­тів, зберігання їхнього майна та захист навколишнього середовища.

Готелі повинні бути оснащені інженерними системами й облад­нанням, які забезпечують:

постійне електропостачання:

гаряче та холодне водопостачання (цілодобово);

опалення, шо забезпечує температуру в межах 18-22° С у жит­
лових приміщеннях;

вентиляцію (природну або штучну), що забезпечує нормальну
циркуляцію повітря і запобігає проникненню сторонніх запа­
хів в номери і громадські приміщення:

багатоканальне телебачення в усіх номерах;

телефонний зв'язок;

освітлення в номерах: природне (не менше одного вікна),
штучне, що забезпечує освітленість при лампах розжарювання -
100 кВт: при люмінесцентних лампах - 200 кВт; у коридорах -
цілодобове освітлення.

Готель повинен розмішуватись у сприятливих екологічних зонах. Під час проектування нових і реконструкції старих готелів необхідно передбачати обладнання та пристрої, що враховують потреби інвалідів.

У готелі потрібно створити всі необхідні умови для особистої гігієни, харчування і відпочинку персоналу. Приміщення для персо­налу готелю повинні мати сучасне обладнання та санітарне устатку­вання, яке відповідає категорії готелю.

Залежно від рівня категорії підприємства готельного госпо­дарства розроблені загальні вимоги до якості готельних послуг.

Організація приміщень житлової групи

Група житлових приміщень є головною як за значенням, так і за розмірами в готельних підприємствах незалежно від їх типу, місткості та місцезнаходження.

.Призначення житлової зони - забезпечення умов для перебу­вання споживача готельних послуг: надання ліжко-місця, обслугову­вання номера, чищення і прасування одягу, прийом білизни для прання, виконання послуг і доручень, надання можливості харчування в номері, транспортування багажу в номер тощо.
Основу приміщень житлової групи становлять номери.

Номер - окреме приміщення, яке складається з однієї або декількох кічнат з меблями, оснащене обладнанням та інвента­рем, необхідним для розміщення та тимчасового проживання споживача готельних потуг у засобі розміщення.

Номери мають відповідати таким основним вимогам:

денне природне освітлення і загальне штучне освітлення у
вечірні години;

природна та штучна вентиляція;

температура повітря у приміщеннях номера - в межах від
18 до 22° С і вологість - 65-70%.

Коридори належать до житлової групи приміщень і с важливим комунікаційним вузлом, що з'єднує ліфти, сходи з номерним фондом готелю та іншими приміщеннями. Основною вимогою до коридорів є відсутність будь-яких меблів і денне та штучне освітленняШирину коридору розраховують так (не менше ніж 1,3 м, не більше ніж 2,3 м), щоб у ньому легко змогли розминутися двоє людей з валізами у руках.

Вітальні - приміщення, як правило, відокремлені від коридору декоративною перегородкою або глухою стіною і повністю звільнені від людського потоку.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: