double arrow
Що таке поведінка, що відхиляється (девіантне)?

Що таке «соціальна норма» і «соціальна патологія»?

Які відхилення від норми соціологи відносять до девіантної поведінки?

Що означають поняття: позитивні і негативні девіації?

Чому соціологи розрізняють абсолютні і відносні девіації?

Як розумілася девиантность в різні історичні епохи?

Чому росте злочинність у всьому світі?

Що означає «кризу покарання»? В чому він виражається?

У чому причини зростання наркоманії, алкоголізації в сучасних умовах України?

Чи загрожує зростання злочинності, наркоманії, алкоголізації деградації українського суспільства?

Чому проституція виходить на перші місця в ієрархії суспільних цінностей в очах значної частини молоді?

Чи існує загроза звироднілості української нації?

Який взаємозв'язок між девиантностью і соціально-економічними умовами життя?

Які причини девіантної поведінки?

14а. Чи можна виділити «ген злочинності»?

15. Які соціологічні концепції причин соціальних девіацій Вам відомі?

16. У чому особливості підходу Р.Мертона і Е.Дюркгейма до розуміння причин соціальних девіацій?

17. Що означає поняття аномии? Ким воно розроблено?

18. Наскільки поняття аномии дозволяє пояснити багато проявів девиантности в Україні?

19. Які причини суїциду (самогубства)?

20. Який взаємозв'язок між політичною і економічною нестабільністю суспільства і зростанням суїциду?

21. Чому росте крива суїциду в Україні?
22. Яка профілактика суїциду, чи можна скоротити число самогубств в суспільстві?

23. У чому небезпека для суспільства дитячої безпритульності?

24. Ніж пояснити зростання дитячої безпритульності в Україні?

25. Яким заходам вживається в нашій країні для ліквідації дитячої безпритульності?

26. У чому суть соціологічного трактування садизму і мазохізму?

27. Що таке некрофильная особа і в чому значення соціологічного підходу до цього явища?

28. У чому значення соціологічної концепції авторитарної особи, розробленої Э.Фроммом?

29. Що розуміють соціологи під відчуженням?

30. Які аспекти відчуження розробляли Дюркгейм, Вебер, Зіммель і др.?

31. Які види відчуження особи існують в сучасному суспільстві?

32. Чи нівелюється особа в умовах науково-технічного прогресу?

33. Прокоментуйте слова Гете про те, що перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем – коліна.

34. Як розуміти слова А.Ейнштейна про те, що «моральні якості видатної особи мають, можливо, більше значення для даного покоління і всього ходу історії, ніж чисто інтелектуальні досягнення»?

 

 


Сейчас читают про: