double arrow

Державне будівництво в Північній Буковині 1940-1941рр.

28.06.40р СРСР ультимативно запропонував Румунії звільнити Бессарабію і Пн.Буковину. Наступного дня уряд Румунії почав виводити свої війська з цих земель. Ще до приходу черв армії виникали різні ініціативні комітети, ради. Вони вимагали від румунської влади проводити евакуацію без збитків і руйнувань.Владу тимчасово взяли робітничі та селянські комітети, що почали створюватись у населених пунктах, бойові дружини, загони й штаби. Організували цей процес політоргани Червоної армії та спеціально прислані агітатори й організатори. У 07.1940р.до Москви виїхала

делегація «від трудящих» Пн. Буковини просити возз'єднати їх край з Україною.

Була ліквідована приватна власність,створювались колгоспи,модернізація виробництва,

перший довоєнний рік у Пн. Буковин відбулися певні позитивні зрушення,хоча хвиля

безпідставних політичних репресій,як і всюди,не поминула цей край,репресивні акції були одним з головних засобів реалізації процесу інкорпорації регіону до політичної та економічної системи СРСР.Процес народного самовияву буковинських українців в адміністративно-політичній та військовій галузях особливо посилився наприкінці червня 1941 р. після вибуху війни між Німеччиною таСРСР і відходу радянських військ з території Буковини.Роль ідеологічного і практичного керманича у цьому процесі взяла на себе ОУН Буковини,її моральний вплив на Буковині був зумовлений не лише тим,що після розгрому тут леґальних політичних структур спочатку румунськими окупантами,а потім більшовиками, буковинська ОУНзалишилася єдиною організованою силою,спроможною захистити українське населення краю.Націоналістичний рух на Буковині напередодні війни не був дезорієнтований трагічним розколом всередині ОУН, бо і Буковинський Провід ОУН, і рядове членство залишилися вірними Проводові Українських Націоналістів (ПУН) Андрія Мельника; спроби пересадити галицькі чвари на буковинський ґрунт не мали тоді жодного успіху.
Спроба відновлення Української держави в окупованому німцями Львові.

Українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком.

Німечина вирішувала,що робити з україною.Розуміючи, що Берлін може зайняти стосовно української проблеми ворожу позицію,ОУН при підтримці

«Нахтігалю»(одне з військ.об’єднань укр.створене німц)проголосилиЗО червня(по12липня)1941р.у Львові акт про відновлення Укр самостійної держави. Було створено уряд на чолі з Я.Стецьком,а дещо пізніше організовано верховний-державний орган-Українську Національну Раду її очолив колишній голова уряду ЗУНР К. Левицький.По радіо оголосили Акт,відб збори україн,Митрополит підтримав, 11 з 24 областейколишньої УРСР входило,українці швитко і згуртовано діяли.Блискавична реакція німців,С.Бандеру і Я.Стецька викликали до Берліна і наказали оголосити цю акцію недійсною. Після їх від мови Бандеру,Стецька іпонад 300 членів ОУН(р)за наказом Гітлера заарештували і більшість з них розстріляли.Утв Рейхскомісаріат Україна(Е.Кох)

 


Сейчас читают про: