double arrow

Виробничі витрати при реалізації інвестиційного проекту


Зміст

1. Загальні вказівки--------------------------------------------------------------------------------------------------4

2. Розрахунок показників економічної ефективності і представлення результатів фінансового аналізу інвестиційного проекту------------------------------------------------------------------------------------4

2.1.Розрахунок грошових потоків з урахуванням установки нового верстата--------------------------7

2.2. Розрахунок грошових потоків за умови, що новий верстат не придбаний-------------------------10

2.3.Розрахунок потоків платежів, що характеризують проект----------------------------------------------12

2.4. Визначення ефективності інвестиційного проекту-------------------------------------------------------12

3. Література------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

4. Додатки-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

 

Мета практичних занять — закріпити і поглибити знання студентів з найважливіших розділів курсу «Проектний аналіз».

Перед проведенням занять студентам необхідно вивчити теоретичний матеріал за допомогою конспекту лекцій і літератури, що рекомендується.

Рішення завдання оформляється студентами в окремому зошиті, що здається для перевірки.

 

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Завод з виробництва комплектуючих виробів для електронного устаткування зіштовхнувся з проблемою розширення виробництва електронних плат, що виготовляються на морально і фізично застарілому верстаті. Унаслідок зносу верстата, що до дійсного часу цілком замортизован, багато продукції іде в брак. Експлуатація верстата вимагає істотних витрат на поточний ремонт і дороге технічне обслуговування. Існуючий верстат може бути проданий за А тис. грн.

Завод одержав пропозицію на придбання верстата нового покоління, що випускає продукцію необхідної якості, цілком задовольняючу існуючим стандартам. Крім того, потужність нового верстата перевищує потужність старого устаткування внаслідок використання більш досконалої технології виготовлення електронних плат. Вартість нового верстата В тис. грн., включаючи доставку, установку і налагодження. Термін служби верстата складає 10 років і наприкінці терміну він може бути проданий за ціною С тис. грн.
Для оцінки ефективності проекту, що полягає в заміні старого верстата новим, необхідно одержати інформацію про розмір додаткових витрат, які пов'язані з експлуатацією нового верстата, а також про витрати на експлуатацію старого верстата.

Для простоти розрахунків всі обчислення проведемо в постійних цінах на момент початку реалізації проекту.

Продажна ціна на електронні плати визначається попитом на ринку, тому вона однакова в обох випадках.

Установка нового верстата приведе до зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування (тому що новий верстат вимагає менше витрат на утримання, ніж наявний старий верстат), а також витрат на оплату праці внаслідок великого ступеню автоматизації технологічного процесу. Крім того, новий верстат вимагає менше сировини і матеріалів на випуск однієї плати і якість зробленої на ньому продукції вище.

Варіанти індивідуальних завдань представлені в додатках 1 і 2.

На підставі продажів, представлених у таблиці 1, оцінюються прямі витрати (таблиця 2). Слід зазначити, що установка нового верстата не приведе до зміни адміністративних і інших непрямих витрат.

Таблиця 1

Програма виробництва і продажів при реалізації інвестиційного проекту

 

Рік Річний обсяг продажів, од. Ціна за одиницю, грн. Виторг від продажів, тис. грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Таблиця 2

Виробничі витрати при реалізації інвестиційного проекту

Рік Річний обсяг продажів, од. Витрати за одиницю, грн. Загальні витрати, тис. грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Відмовлення від програми модернізації виробництва неминуче приведе до зниження рівня випуску електронних плат внаслідок зносу існуючого устаткування. Оцінки об'ємів виробництва і продажів, а також виробничі витрати для цього випадку представлені в таблицях 3 і 4.

Таблиця З

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: