double arrow

Програма виробництва і продажів при відсутності прогрими модернізації виробництва


Рік Річний обсяг продажів, од. Ціна за одиницю, грн. Виторг під продажів, тис. грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Таблиця 4

Виробничі витрати при відсутності програми модернізації виробництва

Рік Річний обсяг продажів, од. Витрати за одиницю, грн. Загальні витрати, тис. грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Здійснення проекту підвищить як якість проданої продукції, так і доходи від продажів електронних плат. Для підтримки високого рівня продажів необхідний оборотний капітал, але з придбанням нового верстата оборотний капітал знизиться з 6% об'єму продажів до 5%. Потреба в оборотному капіталі для нового верстата приведена в таблиці 5. Потреба в оборотному капіталі при відсутності програми модернізації приведена в таблиці 6.

Таблиця 5

Потреба у оборотному капіталі при реалізації інвестиційного проекту

Рік Річний об’єм продажів, тис.грн. Оборотний капітал (6% об’єму продажів), тис.грн.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Таблиця 6

Потреба у оборотному капіталі при відсутності програми модернізації виробництва

Рік Річний об'єм продажів, тис. грн. Оборотний капітал (6% об'єму продажів), тис. грн.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

РОЗРАХУНОК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ З УРАХУВАННЯМ УСТАНОВКИ НОВОГО ВЕРСТАТА

Новий верстат коштує В тис. грн. І ця сума повинна бути виплачена в перший рік, але старий верстат може бути проданий за ціною А тис. грн. теж у перший рік, тобто зміни в основних засобах рівні В-А тис. грн. і вони рівні чистім капітальним витратам у перший рік. Проект не передбачає інших капітальних витрат, тому зміни в основних засобах у наступні роки, включаючи 9-й, дорівнюють нулю. Наприкінці 10-го року продаж зношеного верстата дає дохід С тис. грн.
Внаслідок більш ефективного використання матеріалу буде маги місце скорочення оборотного капіталу за першій рік. Зміна оборотного капіталу в наступні роки визначається ростом об'ємів продажів. Наприкінці 10-го року товарно-сировинні запаси можуть бути реалізовані за X тис. гри. Враховуючи усе перелічене, рух грошового капіталу приведено в таблиці 7.

Таблиця 7

Рух капіталу при реалізації інвестиційного проекту, тис. гри.

Рік Зміна оборотного капіталу Покупка(продаж) верстатів Рух капіталу у грошовому вираженні
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Розраховуємо потік коштів, пов'язаний зі сплатою податку на прибуток. Скориставшись прогнозом об'ємів продажів (таблиця 1) і оцінкою витрат виробництва (таблиця 2), а також з огляду на те, що новий верстат амортизується протягом 10 років, тобто річна амортизація буде дорівнювати В/10 тис. грн, одержимо величину, що шукаємо (таблиця 8).

Таблиця 8

Податок на прибуток при реалізації інвестиційного проекту, тис. грн.Рік Об'єм продажів Витрати виробництва Амортизація Оподатковуваний прибуток Податок (25%)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Віднімаючи з об'єму продажів витрати виробництва і податок на прибуток, одержимо потік платежів від виробничої діяльності (таблиця 9).

 

Таблиця 9

Потік платежів від виробничої діяльності при реалізації інвестиційного проекту, тис. грн.

Рік Об'єм продажів Витрати виробництва Податок на прибуток Потоки платежів від виробничої діяльності
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Складаючи рух капіталу в грошовому вираженні і потоки платежів від виробничої діяльності, одержимо загальний рух засобів у випадку реалізації проекту (таблиця 10).

Таблиця 10

Загальний рух коштів при реалізації інвестиційного проекту, тис. грн.

Рік Рух капіталу в грошовому вираженні Потоки платежів від виробничої діяльності Потоки платежів всього з урахуванням проекту
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: