double arrow

РОЗРАХУНОК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЗА УМОВИ, ЩО НОВИЙ ВЕРСТАТ НЕ ПРИДБАНИЙ


Необхідно зробити розрахунки, аналогічні попереднім, враховуючи при цьому наступне: у початковий період немає ніяких інвестицій; наприкінці 10-го року верстат реалізується за А тис. грн., оборотний капітал дорівнює 6% об'єму продажів.

Дані про рух капіталу в грошовому вираженні у випадку відсутності програмі модернізації виробництва приводимо в табл. 11

 

Таблиця 11

Рух капіталу при відсутності програми модернізації, тис. грн.

Рік Зміна оборотного капіталу Покупка (продаж) верстатів Рух капіталу у грошовому вираженні
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Додаткові надходження засобів наприкінці 10-го року (2-гий рядок) викликані продажем сировини і матеріалів, що складають оборотний капітал.

Розрахунок відтоку коштів аналогічний приведеному раніше з тією лише різницею, що амортизаційні відрахування не віднімаються із суми об'єму продажів тому, що верстат уже цілком замортизован (таблиця 12).

Таблиця 12

Податок на прибуток при відсутності програми модернізації, тис, грн.

Рік Об'єм продажів Витрати виробництва Амортизація Оподатковуваний прибуток Податок (25%)  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
                 

 

 

Віднімаючи з об'єму продажів у грошовому вираженні витрати виробництва і податок на прибуток, одержимо потік платежів від виробничої діяльності (таблиця 13).

Таблиця 13

Потоки платежів при відсутності програми модернізації виробництва, тис. грн.

Рік Об'єм продажів Витрати виробництва Податок на прибуток Потоки платежів від виробничої діяльності
       
       
       
    *  
       
б        
       
       
       
       

 
 

Складаючи рух капіталу в грошовому вираженні (таблиця 11) и потоки платежів від виробничої діяльності (таблиця 13), одержимо рух коштів при відсутності програми модернізації виробництва (таблиця 14).

Таблиця 14

Загальний рух коштів при відсутності програми модернізації виробництва, тис. грн.

Рік Рух капіталу в грошовому вираженні Потоки платежів від виробничої діяльності Потоки платежів при відсутності програми модернізації виробництва
І      
     
       
     
     
     
     
     
     
     

РОЗРАХУНОКПОТОКИВ ПЛАТЕЖИВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПРОЕКТ

Для розрахунку потоків платежів, що характеризують проект (таблиця 15), визначаємо приростний рух коштів. Для цього з загального руху коштів з урахуванням проекту (таблиця 10) видимаємо загальний рух коштів при відсутності програми модернізації (таблиця 14).

Таблиця 15

Потік платежів, що характеризує інвестиційний проект, тис. гри.

Рік     Рух коштів Потоки платежів, що характеризують проект    
з урахуванням проекту безурахування проекту
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: