double arrow

Які метали є шляхетними?


А)золото, срібло, платина

Б)вольфрам, ванадій, хром

В)галій, індій, талій

Г) ітрій, скандій, лантан

3. Міцність - це:

А) здатність металів пручатися вдавленню іншого, більш твердого тіла

Б) здатність металів чинити опір дії зовнішніх механічних сил

В) скорочення обсягу розплавленого металу в процесі його кристалізації й охолодження

Г) здатність металів давати міцне й щільне зварене з'єднання

Яким із зазначених способів випускаються холодильники?

А) серійне виробництво

Б) масове виробництво

В) одиничне виробництво

Г) масштабне виробництво

Що таке деталь?

А) виріб, виготовлений з однорідного матеріалу, без застосування будь-яких механічних з'єднань

Б) виріб, що має складові частини, з'єднані між собою на підприємстві - виробнику в результаті складальних (сполучних) операцій

В) виріб, що складається зі складальних одиниць і деталей, не поєднаних між собою на підприємстві-виробнику, але призначених для виконання взаємозалежних експлуатаційних функцій

Г) виріб з набору більш простих виробів, але таких, що мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру
Продовжите твердження довідкова інформація ...

А) включає дані, що втримуються в конструкторській документації на виріб і програму випуску

Б) містить вимоги галузевих стандартів до ТП і методів управління ними, а також вимоги стандартів до встаткування й оснащення й ін.

В) технологічна документація досвідченого виробництва, опис прогресивних методів виготовлення, каталоги, паспорти, довідники й ін.

Г) немає правильної відповіді

7. Які з перерахованих країн характеризуються багатою мінерально-сировинною базою:

А) Японія, Кувейт, Іран, Англія

Б) Південна Корея, Японія, країни Західної Європи

В) Австралія, Японія, США

Г) Кувейт, Австралія, Іран, Індонезія

8. Які вугілля використовуються як сировина в хімічній промисловості:

А) антрацити

Б) кам'яні

В) бурі

Г) всі відповіді вірні

9. На що в нафтовій промисловості витрачається більша частина капіталовкладень:

А) на збір нафти в резервуари

Б) на транспортування нафти

В) на буравлення шпар

Г) на будівництво бурових вишок

Які характеристики більше підходять для поняття технологічний парк (Німеччина)?

А) Промислові площі

Б) Площі непромислового призначення, промислові площі

В) Сервісне обслуговування, площі непромислового призначення, промислові площі

Г) Керування центром і консультації засновників, сервісне обслуговування, площі непромислового призначення, промислові площі

Якої моделі технопарку не існує?

А) змішаної

Б) європейської

В) японської

Г) бельгійської

12. Радіаційно-хімічні процеси використовують:

А) у процесі очищення стічних водБ) у виробництві пластмас

В) у харчовій промисловості

Г) для одержання стали

13. До неорганічних добрив відносяться:

А) торф, буре вугілля, солі азотної й фосфорної кислот

Б) вапняк, доломіт, солі азотної фосфорної кислот

В) вапняк, торф, солі азотної й фосфорної кислот

Г) немає вірної відповіді

14.Під дією зовнішніх сил деформуються, а при знятті цих сил здобувають первісні розміри:

А) еластоміри, текучі полімери

Б) пластоміри

В) пластоміри, еластоміри

Г) всі полімери

15. Програма, що відвідує web-сайти, зчитує й індексує вміст - це:

А) портал

Б) пошукова машина

В) сервер-каталог

Г) браузерСейчас читают про: