double arrow

Які нові можливості не характерні для електронної комерції в сучасному бізнесі?


А) ріст конкуренції

Б) підвищені витрати

В) глобалізація сфер діяльності

Г) економія витрат

17. Платіжні системи діляться на:

А) дебетові й кредитові

Б) наявні й безготівкові

В) електронні й традиційні

Г) немає вірної відповіді

 

 

6.4. Питання[1] до заліку.

1. Основні питання про сучасну наукову і практичну технологію.

2. Сучасні технологічні і виробничі процеси: основні поняття, класифікація.

3. Життєвий цикл продукції.

4. Техніко-економічна оцінка продукції й процесів

5. Основи розробки технологічної і конструкторської документації.

6. Стандартизація і сертифікація й управління якістю сучасної техніки й технологій.

7. Інформаційні технології як найважливіший фактор формування конкурентних переваг.

8. Характеристики аудиторії Інтернету. Основи інтернет-торгівлі.

9. Електронна комерція в Україні.

10. Проблеми і перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні.

11. Керування аудиторією в Інтернеті.

12. Вирішення юридичних і етичних питань електронної комерції.

13. Web – сайт як основа бізнесу в Інтернеті.

14. Роль інноваційних структур у соціально-економічному і технологічному розвитку регіону і країни.
15. Особливості розвитку технопарків в окремих країнах світу.

16. Аналіз інноваційних процесів в Україні.

17. Оцінка і основи діяльності українських технопарків.

18. Аналіз поточного стану вугільної промисловості України.

19. Удосконалювання видобутку й переробки вугілля.

20. Перспективні методи використання вугілля в Україні й закордоном.

21. Нафтова промисловість України.

22. Сучасні способи видобутку й переробки нафти.

23. Газова галузь України.

24. Удосконалювання методів переробки газу.

25. Використання ГЕС для одержання електроенергії.

26. ТЕС як джерело електроенергії.

27. Перспективи розвитку вітроенергетики.

28. Можливості використання енергії сонця. .

29. Удосконалювання роботи АЕС.

30. Перспективи використання поновлюваних джерел енергії в Україні.

31. Особливості політики енергозбереження в Україні.

32. Чорна металургія й особливості металургії й металургійних процесів.

33. Аналіз діяльності металургійного комплексу України.

34. Шляхи удосконалення доменного процесу.

35. Особливості здійснення традиційних та сучасних засобів виробництва сталі.

36. Перспективи розвитку сталеплавильного процесу.

37. Кольорова металургія: особливості й завдання розвитку.

38. Основні та сучасні методи виробництва міді, алюмінію, магнію.

39. Техніко-економічні показники й напрямки розвитку технологічних процесів у кольоровій металургії.

40. Напрями розвитку металургійного комплексу України через використання сучасних технологій у виробництві.

41. Особливості розвитку машинобудівної галузі України .42. Види сучасних виробничих машин, їх принципові характеристики.

43. Сучасні заготівельні технології.

44. Особливості сучасних технологій механічної обробки заготівок.

45. Особливості зборки у сучасному машинобудуванні.

46. Можливості і переваги кооперації машинобудування з іншими галузями господарства.

47. Аналіз поточного стану хімічної промисловості України.

48. Проблеми й перспективи підвищення якості й конкурентноздатності хімічної продукції.

49. Сучасні електрохімічні процеси.

50. Використання біохімічних процесів в Україні й закордоном.

51. Сучасні процеси з використанням плазми.

52. Радіаційно-хімічні процеси.

53. Застосування фотохімічних процесів.

54. Сучасні технології одержання й використання кислот.

55. Перспективи застосування сучасних технологій при виробництві содових продуктів в Україні.

56. Використання мінеральних добрив в Україні: проблеми й перспективи

57. Роль і місце ВМС в економіці України.

58. Пластмаси: особливості, переваги й недоліки перед іншими синтетичними ВМС, способи й напрямки виробництва.

59. Особливості сучасного стану й перспективи розвитку промисловості хімічних волокон.

60. Особливості й напрямки виробництва гумовотехнічних виробів.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

ВАРІАНТ 1.Сейчас читают про: