double arrow

Які елементи є складовими частинами мартенівської печі?


А) колошник, шахта, заплічка, горн, распар

Б) робочий простір, звід, шлаковики, газовий регенератор, під, повітряний регенератор

В) опорне кільце із цапфами, захисний кожух; металевий корпус; футеровка; киснева фурма, стале випускний отвір

Г) кристалізатор, що тягне ролики, газорезка, рольганг

Які метали є нешляхетними?

А)золото, срібло, платина

Б)вольфрам, ванадій, хром

В)галій, індій, талій

Г) ітрій, скандій, лантан

Назвіть які метали будуть анодним для чавуну?

Lі, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Nі, Sn, Pb, H, Sb, Bі, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au

А) усе від хрому включно вліво

Б) усе від водню вправо

В) усе від водню вліво

Г) немає вірної відповіді

4. Зварюваність - це:

А) здатність металів пручатися вдавленню іншого, більш твердого тіла

Б) здатність металів чинити опір дії зовнішніх механічних сил

В) скорочення обсягу розплавленого металу в процесі його кристалізації й охолодження

Г) здатність металів давати міцне й щільне зварене з'єднання

5. Пластичний сріблисто-білий метал, при кімнатній температурі тендітний - це:

А) цинк

Б) мідь

В) свинець

Г) срібло

Яким із зазначених способів випускаються космічні апарати?
А) серійне виробництво

Б) масове виробництво

В) одиничне виробництво

Г) масштабне виробництво

Що таке деталь?

А) виріб, виготовлений з однорідного матеріалу, без застосування будь-яких механічних з'єднань

Б) виріб, що має складові частини, з'єднані між собою на підприємстві-виробникові в результаті складальних (сполучних) операцій

В) цей виріб, що складається зі складальних одиниць і деталей, не з'єднаних між собою на підприємстві-виробнику, але призначених для виконання взаємозалежних експлуатаційних функцій

Г) виріб з набору більш простих виробів, але таких, що мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру

Що таке зварювання?

а) процес одержання нероз'ємного з'єднання деталей машин, інших конструкцій при їхньому нагріванні або пластичному деформуванні, або спільній дії того й іншого в результаті встановлення міжатомних зв'язків у місці їхнього з'єднання.

б) спосіб обробки металів тиском, при якому інструмент виявляє багаторазовий переривчастий ударний вплив на нагріту заготівлю, у результаті чого вона, деформуючись, поступово здобуває задані форму й розміри.

в) спосіб пластичного деформування заготівлі в штампах.

г) регульоване за часом і місцем розчинення металу з поверхні заготувань шляхом травлення їх у кислотних і лужних ваннах.

Підберіть більше точне визначення до поняття груповий технологічний процес (ТП)?

А) це ТП виготовлення групи виробів з різними конструктивними, але загальними технологічними ознаками

Б) це ТП виготовлення групи виробів із загальними конструктивними й технологічними ознаками

В) це ТП, що ставиться до групи виробів (деталей, складальних одиниць), що характеризуються спільністю конструктивних і технологічних ознак

Г) це ТП виготовлення або ремонт виробу одного найменування, типу, розміру й виконання незалежно від типу виробництва.Сейчас читают про: