double arrow

Варіанти індивідуальних завдань. До практичної роботи №7 Варіант 1) Обчислити константу рівноваги реакції та початкові концентрації реагуючих речовинДо практичної роботи №7

  Варіант 1) Обчислити константу рівноваги реакції та початкові концентрації реагуючих речовин, якщо відомі значення рівноважних концентрацій. 2) При заданій температурі обчислити значення Кр або Кс в залежності від того, що задано для кожної реакції. 3) Розрахувати, як зміниться швидкість прямої реакції, якщо змінити концентрацію або тиск наступним чином: 4) В який бік зміститься рівновага реакції, якщо зовнішні умови змінити таким чином:
  Н2Опар+СО = Н22 СН2=3,2моль ССО2=1,7моль СН2O=3,7моль ССО=2,4моль N2 + O2 = 2NO KC=3,5 10-3 T= 26750К СН4+2Н2О = СО2+4Н2 Р зменшилося в 2 рази. 2СО + 2Н2 = СН4 +СО2 -Q Підвищили t Зменшити P Підв. конц. СО
  2СО2+2Н2=СН4 +СО2 ССН4=2/3моль ССО2=2/3моль ССО=1/3моль СН2=1/3моль 2+Cl2=SO2Cl2 KC=13,33 t=1020C CO+Cl2 = COCl2 Тиск збільшився в 5 разів. 4НCl+O2 = 2H2O+2Cl2 -Q Понизили t Збільшили P Пониз.конц. С
  СО22 = СО+Н2О ССО2=0,4моль СН2 =8моль ССО=0,14моль СН2О= 3,5моль СО+Сl2 = COCl2 KP=1,76 10-6 t=6000C SO2+Cl2 = SO2Cl2 Тиск зменшили в 4 рази. Н2+I2 = 2HI –Q Підвищити конц. Н Підвищити P Понизити t
PCl5 = PCl3 +Cl2 CРCl5=0,75моль CPCl3=0,75моль CCl2=0,75моль SO2+1/2O2 = SO3 KP=2,058 10-2 T=9000K А+В = С+Д Концентрація А і В збільшилась в 2 рази. N2+3H2 = 2NH3+Q Понизити t Збільш. конц. NH3 Зменшити Р
N2+3H2 = 2NH3 CN2=0,3моль CH2=0,3моль CNH3=0,4 моль 4HCl+O2 = 2H2 +Cl2 KP=8,01 10-4 t=3860C 4HCl+O2=2H2O+ +2Cl2 концентрація Н2 О і Сl2 збільшилась в 3 рази. N2O4 = 2NO2 -Q Понизити t Підвищили Р Збіл.конц. NO2
2NO2 = 2NO+O2 CNO2 =0,3моль CN2=1,2моль CO2=0,6моль 2CO+2H2 =CH4+CO2 Kp=0,4 t=10000C H2Oпар+СН42+ СО2 Концентрація Н2О і СО2 зменшилась в 5 разів. СО2+С = 2СО-Q Підвищили t0. Понизили Р. Понизили конц. СО
Н22 = 2НІ СНІ =9,48моль СН2=0,56моль СІ2 =3,2моль 4НCl+O2 = 2H2O+2Cl2 Kp=4 t=10700C 2CO+2H2=CH4+CO2 Концентрація СН4 і СО2 зменшилась в 5 разів. MgCO3 = MgO+CO2-Q Зменш. конц. СО2 Понизити t. Підвищити Р
4HCl+O2=H2O+2Cl2 CHCl=1моль CO2=0,48моль CСl=0,402моль CH2O=0,5моль Н22 = 2НІ КС=50 t=4430C CO2+H2 = CO+H2O Тиск збільшили в 2 рази. FeO = Fe+1/2O2-Q Підвищити t. Понизити Р. Зменшити конц. О2
А+В = С+Д СА=0,5моль СВ=0,4моль СС=0,2моль СД=0,48моль СО+Н2О = СО22 КС=1 t=9300C N2+3H2 = 2NH3 Концентрацію Н2 збільшили в 3 рази. SO2+1/2O2 = SO3+Q Збільшили t. Збільшили Р. Збільшили конц. SO2
SO2+Cl2 = SO2Cl2 CSO2=1,8моль CCl2=0,9моль CSO2Cl2=0,48моль СО+Н2О = СО22 КС=1 t=5700C 2NO2 = 2NO+O2 Тиск збільшили в 5 разів. N2+O2 = 2NO+Q Збільшили t. Збільшили Р. Збільшили конц. О2
СО+Cl2 = COCl2 CCO=2,1моль CCl2=0,7моль CCOCl2=0,27моль 2СО2 = 2СО+О2 КР=3,708 10-9 t=10270C H2+I2 = 2HI Концентрацію Н2 і І2 збільшили в 5 разів. СО+О2 = 2СО+Q Збільшили t. Понизили Р. Понизили конц. О2
СН4+2Н2О=СО2+4Н2 ССН4=5,9моль СН2О=4,8моль ССО2=1,7моль СН2=0,5моль СО2+С = 2СО+О2 КР=1,419 10-4 t=10270C 4HCl+O2=H2O+2Cl2 Концентрацію Н2О і Сl2 збільшили в 2 рази. 2S = 2H+S-Q Понизили Р. Збільшили t. Збільшили конц. Н2S
                   

 


Рекомендована література:

 

1. Гамеева О.С. Физическая и коллоидная химия. М.:Висш.школа,1969.408 § 42, 43

 

 

Практична робота №8

Тема роботи - Розрахунок фазової рівноваги.

Мета роботи:навчитися визначати число ступенів свободи, яким володіє система.

 

 Сейчас читают про: