double arrow

До практичної роботи №91. Виразити концентрацію розчину в %, якщо в 200см3 води розчинено 50 г цукру .

 

2.У 100 смЗ води розчинено 25 г солі. Виразити отриману концентрацію розчину в %.

 

3.300 м NaCl розчинили в 300 смЗ води. Виразити отриману концентрацію розчину в %.

 

4.Обчислити молярність 0,25% розчину повареної солі. Щільність розчину дорівнює 1 г/смЗ.

 

5.Щільність розчину дорівнює 1,38 г/смЗ. Обчислити молярність 36%-ного розчину сульфатної кислоти.

 

6.Обчислити молярність 0,5% розчину NaС1. Щільність розчину = 1г/смЗ.

 

7.Обчислити молярність 48%-ного розчину Н24. Щільність розчину =1,38 г/смЗ.

 

8.Визначити молярність 91%-ного р-ра Н24.Щільність розчину = 1,825 г/смЗ.

 

9.Обчислити молярність 47%-ного (по вазі) водного розчину етилового спирту. Щільність розчину 0,9204 г/смЗ.

 

10.Визначити молярність 60%-ного розчину сарною кислоти. Щільність розчину =1,825г/смЗ.

 

11.Щільність розчину = 0,9204 г/смЗ. Визначити молярность 50%-ного (по вазі) розчину С2Н5ОН.

 

12.У 50 мол води розчинили 18г глюкози. Визначити молярность отриманого розчину. р=1г/смЗ.

13. Визначити молярность 5%-ного розчину глюкози (С6Н12О6) . Щільність розчину = 1г/смЗ.
 

14.Обчислити молярность 10%-ного розчину хлориду кaлію, якщо щільність розчину дорівнює 1.13 г/смЗ.

 

15.Обчислити молярность 20%-ного розчину КCl, якщо щільність розчину = 1,15 г/смЗ.

 

16.Розчин Н24 концентрацію 577 г/л. Обчислити молярность розчину.

 

17.Визначити молярность 15%-ного розчину хлориду натрію, якщо щільність розчину дорівнює 1,26 г/смЗ.

 

18.Чому дорівнює молярность розчину, якщо в 100мл води розчинили 36г С6Н12О6.

Плотність розчину дорівнює 1 г/смЗ.

 

19. Щільність 86%-ного розчину Н24 = 1,815 г/смЗ. Визначити молярность розчину.

 

20.Знайти чому дорівнює молярность 26%-ного розчину NаОН, якщо щільність розчину дорівнює 1,256 г/смЗ.

 

21 .Визначити молярность 37%-ного розчину С2Н5ОН, якщо щільність розчину дорівнює 0,896г/смЗ.

 

22.Обчислити молярность 15%-ного розчину ВаCl2, якщо щільність розчину дорівнює 0,936 г/смЗ.

 

23.Плотностность розчину = 1,36 г/смЗ . Знайти молярность 49%-ного розчину Н24.

 

24.Обчислити молярность 25%-ного розчину КCl, якщо щільність розчину дорівнює 1,2 г/смЗ.

Завдання 2.

 

1.Визначити нормальність 91%-ного розчину Н24 , якщо щільність розчину = 1,826 г/смЗ.

 

2.Обчислити нормальність 20%-ного розчину КCl, якщо щільність розчину =1,18 г/смЗ.

 

3.Плотностность 10%-ного розчину КСІ дорівнює 1,28 г/смЗ Обчислити нормальність розчину.

 

4.Виразити концентрацію 7,2г розчину NаОН у вагових відсотках. Щільність розчину = 1,252 г/смЗ.

 

5.Обчислити молярность 4,7м розчину NaОН, щільність якого 1,175г/смЗ.

 

6.Обчислити молярность 10г розчину Н24. Щільність розчину = 1,29 г/смЗ. 

7.Визначити молярность 5г розчину Н24.

 

8.Плотностность 10%-ного розчину повареної солі дорівнює 1,12 г/смЗ. Знайти нормальність розчину.

 

9.Виразити концентрацію6,8г розчину гидроксида натрію у вагових %. Плотність розчину = 1.232 г/смЗ.

 

10.Концентрацію 6,037г розчину соляної кислоти виразити у вагових %, якщо щільність розчину дорівнює 1,1 г/смЗ.

 

11. Обчислити нормальність 15%-ного розчину КOН, якщо щільність розчину = 1,136 г/смЗ.

 

12. Щільність 90%-ного розчину сарною кислоти = 1,796т/смЗ. Визначити нормальність розчину.

 

13. Чому рівняється нормальність 20%-ного розчину соляної кислоти, якщо щільність розчину = 1.236 г/смЗ.

 

14. Розрахувати молярность 9г розчину сарною кислоти, якщо щільність розчину = 1,27г/смЗ.

 

15. Розрахувати нормальність 15%-ного розчину гидроксида натрію, якщо щільність розчину =1,236г/смЗ.

 

16. Визначити нормальність 20%-ного розчину ортофосфатної кислоти, якщо пильність = 1,365г/смЗ.

 

17.Обчислити нормальність 10%-ного розчину азотної кислоти, якщо щільність = 1,23 г/смЗ.

 

18.Визначити нормальність 5%-ного розчину Н2З, якщо щільність = 1,19 г/смЗ.

 

19.Щільність 36%-ного розчину соляної кислоти дорівнює 1,27 г/смЗ. Визначити нормальність.

 

20.Знайти нормальність 26%-ного розчину ортофосфорної кислоти, якщо щільність дорівнює 1,32г/смЗ.

 

21 .Визначити концентрацію 5,9г розчину НС1 у вагарень %, якщо щільність розчину =1,18 г/смЗ.

 

23. Визначити нормальність 25%-ного розчину НС1, якщо щільність розчину = 1,32 г/смЗ.

 

24.Обчислити нормальність 16%-ного розчину ВaОН, якщо щільність =1,16 г/смЗ.

 

25.Розрахувати нормальність 45%-ного розчину НЗРО4, якщо щільність = 1,37 г/смЗ.

 

26.Визначити нормальність 18%-ного NaOH, якщо щільність = 1,16 г/смЗ.

 

Завдання 3.

 

1 .3мішано 200м бензолу, 10м етилового спирту і 50г ацетону. Визначити молярну частку кожної речовини.

 

2.Обчислити молярні частки NаОН і Н2О у 40% розчині NaОН.

 

3.Обчислити молярні частки НС1 і води у 20% розчині НС1.

 

4.Обчислити молярні частки КІН і води у 5% розчині КІН.

 

5.Обчислити молярні частки ВаCl2 і води у 10% розчині ВaCl2

 

6.Обчислити молярні частки Н24 і води у 20% розчині Н24.

 

7.Обчислити молярні частки Н2З і води у 15% розчиніН2З.

 

8.Обчислити молярні частки NН4ОН і води у 30% розчині NH4OH

 

9.Обчислити молярні частки НNO3 і води у 10% розчині НNO3

 

10.Обчислити молярні частки Н24 і води у 30% розчині Н24.

 

11.Обчислити молярні частки НЗРО4 і води у 5% розчині НЗРО4.

 

12.Обчислити молярні частки АgNO3 і води у 3% розчині АgNO3

 

13.Обчислити молярні частки ВаCl2 і води у 10% розчині ВаCl2

 

14.Обчислити молярні частки СаCl2 і води у 10% розчині СаCl2

 

15.Обчислити молярні частки NaС1 і води у 10% розчині NаCl.

 

16.Обчислити молярні частки НЗРО4 і води у 5% розчині НЗРО4.

 

17.Обчислити молярні частки спирту і води у 96% розчині етилового спирту.

 

18.Обчислити молярні частки СиSО4 і води у 20% розчині СиSО4.

 

19.()обчислити молярні частки Си(ОН)2 і води у 14% розчині Си(ОН)2 .

 

20.Обчислити молярні частки МgСl2 і води у 26% розчині МgСl2

 

21.Обчислити молярні частки FеСІЗ і води у 10% розчині FeСІЗ

 

22.Обчислити молярні частки Na3РО4 і води у 5% розчині Na3РО4.

 

23.Обчислити молярні частки Fе(NО3)3 і води у 3% розчині Fе(NОЗ)3.

 

24.Обчислити молярні частки НЗРО4 і води в 10% розчині НЗРО4.

 

25.0бчислити молярні частки (С12Н22О11) і води у 20% розчині (С12Н22О11) .

 

 

Рекомендована література

1. Гамеева О.С. Физическая и коллоидная химия. М.:Висш.школа,1969.408 § 42, 43, 54

 

Практична робота №10

Тема роботи - Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

Мета роботи – навчитися розраховувати осмотичний тиск розчинів

 

Теоретичне обґрунтування

Тиск пара над розчином речовини в якому–небудь розчиннику завжди нижчий, чим над чистим розчинником при одній і тій же температурі. Згідно закону Пауля, одночасне зниження тиску пара розчинника над розчином дорівнює відношенню числа молей розчиненої речовини до суми чисел молей розчинника і розчиненої речовини.

Р°а – Ра / Р°а = nв / nа + nв = Nв ,

де Р°а- тиск пара над чистим розчинником

Ра- тиск пара розчинника над розчином

nв –число молей розчиненої речовини

nа –число молей розчинника

Nв –мольна доля розчиненої речовини

 

Для дуже розбавлених розчинів користуються спрощеною формулою:

Р°а – Ра / Р°а = nв / nа

ПрикладОбчислити тиск пара 10% розчину мочевини СО(NН2)2 при 50°С. Тиск парів води при 50°С Р°а = 12320 н/м2

Рішення

Р°а – Ра / Р°а = nв / nа + nв

10% означає, що в 100г розчину міститься 10г мочевини та 90г води

МСО(NН2)2 = 12 + 16 +14*2+1*2*2 = 60 г / моль

МН2О = 1*2 + 16 = 18 г / моль

nа = 90г / 18 г / моль = 5 моль; nв = 10г / 60г / моль = 0,167 моль

Ра = Р°а - Р°а* nв / nа + nв = 123,20 – 1320*0,167 / 5+0,167 = 11922 (н/м2)

Відповідь: Ра 11922 н/м2 .

Осмотичним тиском називається сила на одиницю площі (н/м2), яка змушує розчинник переходити через напівпроникну перегородку в розчин, що знаходиться при тому ж зовнішньому тиску, що і розчинник. Осмотичний тиск розбавлених розчинів підпорядковується законам ідеального газу. Розрахувати осмотичний тиск π для розбавлених розчинів можна за рівнянням Д.І.Мендєлєєва:

π = c R T,

де c – молярна концентрація

R – газова стала

T – абсолютна температура

Для розчинів електролітів до рівняння Д.І.Мендєлєєва вводиться ізотонічний коефіцієнт (і), який враховує дисоціацію електроліту на іони:

π = і c R T

і = 1+(К-1)α,

де К – число іонів при дисоціації

α –ступінь дисоціації електроліту

Приклад .Осмотичний тиск 0,05 м розчину ZnSO4 при 0°С дорівнює 1,59 * 105 н/м2. Визначити ступінь дисоціації солі в розчині

Рішення.

π = і c R T;

і = π / c R T = 1,59*105 / 0,05*8,313*273 = 1,401

При дисоціації ZnSO4 ↔Zn2+ + SO4 2- утворюється два іона, тобто, К = 2

і = 1+(К-1)α, і = 1+(2-1) α = 1+ α

і = 1+ α; α = і-1

α = 1,401-1 = 0,401

 Сейчас читают про: