double arrow

Рекомендації по перерахунку концентрацій


 

1. Перевести процентну концентрацію в молярну:

а) визначити молекулярну масу розчиненої речовини (Mr)

б) визначити число молей розчиненої речовини

V = m1 / Mr , де m1 – маса розчиненої речовини

в) визначити об’єм розчину за формулою:

V = m2 / ρ , де m2 маса розчину, ρ – плотність розчину

г) визначити молярну концентрацію з пропорції:

в V мл розчину міститься yмолей розчиненої речовини

в 1000 мл розчину міститься х молей

х = 1000 y /V

2. Перевести молярну концентрацію в процентну.

а) визначити молекулярну масу розчиненої речовини (Mr)

б) визначити масу розчиненої речовини

m1 = См Mr

в) визначити масу розчину

m2 = V ρ , де V – об’єм розчину, ρ – плотність розчину

г) визначити процентну концентрацію з пропорції:

в m2 грамах розчину міститься m1 розчиненої речовини

в 100 грамах розчину – х

х =m1*100 / m2

3. Перевести процентну концентрацію в нормальну

а) визначити масу 1 г – екв. розчиненої речовини

б) визначити число г – екв. розчиненої речовини (y):

y = m1 / m 21 = маса розчиненої речовини / маса 1 г – екв. розчиненої речовини

в) визначити об’єм розчину

V = m2 / ρ , де m2 маса розчину, ρ – плотність розчину.
г) визначити нормальну концентрацію з пропорції:

в V мл розчину міститься yг – екв. розчиненої речовини

в 1000 мл розчину міститься х

х = 1000 y /V

4. Перевести нормальну концентрацію в процентну

а) визначити масу 1 г – екв. розчиненої речовини (m1)

б) визначити масу всієї розчиненої речовини:

m1 = Сн m1 (г – екв.)

в) визначити масу розчину

m2 = V ρ

г) визначити процентну концентрацію з пропорції:

в m2 грамах розчину міститься m1 розчиненої речовини

в 100 грамах розчину – х

х =m1*100 / m2

5. Перевести молярну концентрацію в нормальну

а) визначити масу розчиненої речовини

m1 = См Mr

б) визначити масу 1 г – екв. розчиненої речовини (m1)

в) визначити нормальну концентрацію

Сн = m1 / m1 (1г – екв.)

6. Перевести процентну концентрацію в молярні долі

а) визначити молекулярну масу розчинника Ма і розчиненої речовини Мв

б) визначити число молей розчинника nа і розчиненої речовини nв

nа = число грамів розчинника в 100 г розчину / Ма

nв = число грамів розчиненої речовини в 100 г розчину / Мв

в) визначити мольні долі

Nа = nа / nа + nв ; Nв = nв / nа + nв

 

 

Порядок виконання роботи

1. Викладач проводить експрес опитування студентів за темою практичної роботи з метою виявлення готовності студента до виконання роботи.

2. Видача індивідуальних завдань для практичної роботи.

3. Студенти самостійно працюють над розрахунками, складають звіти, роблять висновки з роботи.

4. Захист практичної роботи має бути в усній або письмовій формі, як спланує заняття викладач.

 

Контрольні запитання:

1. Які види концентрацій розчинів ви знаєте?2. Що показує процентна концентрація?

3. Що показує молярна концентрація?

4. Що показує нормальна концентрація?

5. Як визначити молярні долі речовини?

6. Одиниці вимірювання концентрацій.

 

Варіанти індивідуальних завданьСейчас читают про: