double arrow

Порядок виконання роботи. 1. Викладач проводить експрес опитування студентів за темою практичної роботи з метою виявлення готовності студента до виконання роботи.


1. Викладач проводить експрес опитування студентів за темою практичної роботи з метою виявлення готовності студента до виконання роботи.

2. Видача індивідуальних завдань для практичної роботи.

3. Студенти самостійно працюють над розрахунками, складають звіти, роблять висновки з роботи.

4. Захист практичної роботи має бути в усній або письмовій формі, як спланує заняття викладач.

 

Контрольні запитання:

1. Що називається осмотичним тиском?

2. Що таке осмос?

3. Як обчислити осмотичний тиск?

4. Які розчини називаються ізотонічними?

5. Закон Рауля та ідеальні розчини.

6. Математичне визначення закону Рауля.

Варіанти індивідуальних завданьСейчас читают про: